Имитация на либерализация

Липсата на клирингова къща носи риск за доставките на ток на свободния пазар

iconomist
iconomist / 27 September 2018 17:40 >
Имитация на либерализация
КАПКА: Влизането на ВЕИ производители в борсовата търговия не промени нищо, тъй като техните количества са нищожни
Exit