КЗК ще разследва производители и търговци на електроенергия Избрана

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще присъедини сигнала на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ към образуваното от нея производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия. Това пише в отговор на КЗК на внесения от АОБР сигнал във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия, съобщава Българската стопанска камара /БСК/.

Миналата седмица антимоноплоната комисия обяви, че ще следи поведението на търговците на ток за синхронизирано поведение, а АОБР подаде сигнал до нея, в която визираше като виновници за високите цени за индустрията производителит ТЕЦ "Марица изток 2" и АЕЦ "Козлодуй".

С писмото си КЗК информира, че в рамките на образуваното от комисията производство № КЗК/82/2018 г. ще бъде направен цялостен и задълбочен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия, както и на посочените от АОБР твърдения, с цел идентифициране на съществуващи или възможни антиконкурентни споразумения или практики. В рамките на анализа, КЗК ще дефинира съответните пазари, техните характеристики и структура, бариерите за излизане, участниците на пазара, степента на пазарна конкуренция, нормативната уредба и др., и ще направи изводи за състоянието на конкурентната среда.

КЗК потвърждава, че ще направи исканите от АОБР проверки за:

- координирано поведение на АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, като основните доставчици на електроенергия на свободния пазар у нас, при обявяване на начални тръжни цени;
- предварително уговорено сътрудничество на двете централи с определени търговци на електроенергия, прилагайки различен достъп до информация относно тръжни процедури;
- координирани действия на търговци на електроенергия във връзка със значително и пазарно необосновано увеличение на цената на активната електроенергия, предлагана на крайни потребители.

Междувременно министърът на енергетиката Теменужка Петкова неколкократно подчерта, че държавата не може да се намесва директно на свободния пазар на електроенергия. Ведомството организира две срещи на представители на енергийното министерство, шефовете на държавните фирми от електроенергийния сектор, на синдикалните организации и бизнеса. Първата среща не успя да доведе до разбирателство и представителите на национално представителните работодателски организации - КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП, обединени в АОБР, засилиха атаките си и обявиха, че излизат на протест.

 Държавата може да помогне само като внесе предложения за промени в Закона за енергетиката, с които се транспонира еврорегламент REMIT и се увеличават правомощията на КЕВР. Проектът предвижда енергийната регулаторна комисия да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. С транспонирането на европейските директиви се въвеждат ясни правила, така че да се осигури ефективен контрол от страна на КЕВР за изпълнение изискванията за честна и открита конкуренция на пазара на едро на електрическа енергия в България, заяви Теменужка Петкова.

Проектът за промени в енергийния закон вече е публикуван за обществено обсъждане.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................