Първи нов рудник от 40 години насам

Индустрията инвестира в технологии, които увеличават ефективността

Пламен Енев
Пламен Енев / 15 August 2019 20:00 >
Първи нов рудник от 40 години насам
УМНА МИНА: Смарт центърът в Челопеч обработва и анализира огромен обем от данни
2019 година е ключова за развитието на българския рудодобив, защото до края на август се очаква откриването на първия новоразработен рудник в България за последните 40 години – "Ада тепе". Планираното златно съдържание в открития рудник, разработван от "Дънди Прешъс Металс" в Крумовград, е между 55 000 и 75 000 унции за 2019 г. На базата на минералните запаси на рудника през първите пет години там ще се произвежда концентрат със средно съдържание 100 000 унции злато на година и средно 85 000 унции съдържание за целия експлоатационен живот на рудника.

Новият обект на "Дънди", чиято инвестиция се оценява на около 150 млн. долара, се отличава и с технологична новост в сферата на опазването на околната среда, каквато е Интегрираното съоръжение за съхранение на минни отпадъци, които се генерират в процеса на добив и преработка (стерилни скални маси – рудна маса, получена при осигуряване на достъп до рудното тяло), и сгъстен отпадък от флотационната преработка на руда – хвост. "Това съоръжение позволява, първо, да се намали общата площ на минния ни обект, предимство за съществуващия ландшафт, и второ, но не по важност, да се осигури пълно рециклиране на технологичните води, което е от огромно значение за околната среда. Освен това този метод на съхранение позволява прогресивна рекултивация, което представлява добра практика", коментира пред "Икономист" Илия Гърков, вицепрезидент на "Дънди Прешъс Металс" и изпълнителен директор за България.

2018 година бе стартова за проект на "Каолин" – започна изграждането на нов Филтрационно-сушилен цех, който се състои от два модула, първият от които се строи в момента. Общата проектна производствена мощност от двата модула е 200 000 тона обогатен каолин годишно. Очаква се инвестицията да увеличи качеството на произвежданата продукция и да редуцира до минимум загубите на готова продукция при товарене чрез директна връзка на новите цехове със съществуващата жп линия, като по този начин ще се оптимизира процесът на товарене, ще намали и преките разходи за произвеждане на единица продукция.

В момента в "Асарел - Медет" тече модернизация на производството на стойност 150 млн. лв., което ще позволи постигането на по-добри технологични и екологични показатели в оставащите 20 години от живота на рудника.

И през миналата година "Горубсо-Мадан" продължи започналия през последните години процес на смяна на минния модел в маданските рудници, внедрявайки най-съвременните рудодобивни машини и технологии. Инвестиционната програма за 2018 г. надхвърли 10 млн. лв., половината от които за механизирана техника, инвестицията е на стойност 5 млн. лв.
През миналата година "Елаците-Мед" пък внедриха иновативна технология по обезводняване и уплътняване на депонирания хвост с помощта на специализирана машина MudMaster.

Дигитализация под земята
От края на 2018 г. "Дънди" започна да работи по иновативен проект с изпитания на безпилотен дрон за работа в рудника в Челопеч и днес компанията разполага с първите автономни сканиращи дронове в света, които са използвани в подземен рудник. Тази дигитална новост навлезе в работата на специалистите маркшайдери в рудник "Челопеч", които потвърждават, че с дрон сканирането трае 2 – 3 минути, а събраната информация е много прецизна. Друго предимство е, че дронът се самообучава, може да се управлява от повърхността, работата му редуцира времето за престой на персонал под земята, което подобрява безопасността. В Челопеч работи пилотно и Смарт център, който привлича вниманието на световната минна общност. Той обединява мониторинг и управление на производствените процеси в рудника и фабриката. Предоставя възможност за анализ, моделиране, планиране и управление на високо ниво. Така се осигурява по-голяма прозрачност, проследимост и ефективност на работа. Рудник "Челопеч" е единственият рудник в света със 100% Wi-Fi покритие на 600 м под земята.

В "Елаците-Мед" също не изостават от съвременните технологии и техники за планиране на минните работи. През 2018 – 2019 г. там бе внедрен минен софтуер MinePlan3D, който допринася за увеличаване производителността на труда, многовариантност при избора за стратегия и посока за развитие на минните работи.

Материалът е част от специализираното приложение към бр. 32 на списание "Икономист" - "Добивна индустрия". Броят можете да закупите в разпространителската мрежа от петък, 16 август. Вижте какво още може да прочетете в броя.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ