Безработицата у нас се държи на едно и също ниво трети пореден месец

iconomist
iconomist / 15 October 2019 17:29 >
Безработицата у нас се държи на едно и също ниво трети пореден месец
Равнището на регистрираната безработица в страната се запазва и през септември, като отчетената стойност от 5,3 процента остава непроменена вече трети пореден месец. На годишна база, спрямо същия период на 2018 г., административната статистика на Агенцията по заетостта сочи понижение от 0,3 процентни пункта, съобщи пресцентърът на АП.

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 172 781, като се увеличават минимално спрямо август. В сравнение със септември 2018 г. те са с 11 065 по-малко.

Новорегистрираните безработни през септември са 26 662, като от тях 1652 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

Информационни събития, трудови борси, срещи на трудовите посредници с младежи, завършващи средно или висше образование, мобилни бюра по труда са част от изпълняваните нови инициативи и изнесени услуги на Агенцията по заетостта.

Дейността на бюрата по труда продължава да обхваща все повече заети, учащи и пенсионери, сред които работодателите също разчитат да намерят своите кадри. Нови 1168 души от тези групи са регистрирани през месеца като търсещи работа.
Постъпилите на работа безработни през септември са 18 881, като 92.3 на сто от тях са устроени в реалната икономика. Други 1053 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също чрез бюрата по труда, са намерили своето ново работно място.

През месеца са устроени още 1448 лица: 1061 - по програми и мерки за обучение и заетост, и 387 - по схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси".

През септември в различни форми на обучения за възрастни (обучения за ключови компетентности и професионална квалификация), финансирани както от държавния бюджет, така и от Европейския социален фонд, са обхванати нови 286 безработни. Завършилите обучения през месеца са общо 619 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 17 887, като 59,7 процента от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (26,2 на сто), образованието (18,1 на сто), административните и спомагателните дейности (13,2 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (10,3 на сто), в хотелиерството и ресторантьорството (9,1 на сто).

Най-търсените професии и през този месец са на преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери); работници по събиране на отпадъци; водачи на МПС.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ