Ало, Европа ли е?

Обаждания и SMS-и в EС вече се таксуват по националните тарифи, за интернета в роуминг се прилага специална формула

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Драгомир Николов

Роуминг като у дома – това извоюва ЕС за всички граждани на общността и Европейското икономическо пространство (ЕИП) от 15 юни тази година. Накратко абонатите на мобилните ни оператори разговарят в рамките на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн по тарифите за България. SMS-ите се таксуват също по домашния план. В някаква степен ограничен и с такси след определен таван е интернетът в роуминг. Там се спазват конкретни политики за „справедливо ползване“. Брюксел обаче въвежда и строги правила за пресичане на измами с обажданията, които могат да се пръкнат покрай новите облекчения за роуминга.

С роуминг, но без такси
Разговорите от България за ЕС и ЕИП след 15 юни отново се водят роуминг, но за него няма да се начисляват такси. Ако имате план с безплатни минути към други български оператори, същите ще може да ползвате в режим на роуминг. „За всяка изходяща минута към страни в Европейската икономическа зона, вкл. България, ще се черпи от включените минути за национални повиквания към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). След изчерпването им цената ще се формира съгласно тарифата за повиквания към други национални мобилни или фиксирани мрежи“, посочват от „Мтел“. Същият принцип се прилага и за SMS-ите.

Такива ще са изискванията и на останалите телекоми. От „Теленор“ правят уточнението, че ако например имате в абонаментния си план неограничен брой минути за разговор с всички национални мрежи, ще може да се обаждате на всеки номер от тези страни без ограничения. И още, ако сте в друга страна - членка на ЕС, и получите обаждане от България, приемането му ще е абсолютно безплатно за вас. Очаквано правилата на трите мобилни оператора за роуминг в ЕС са едни и същи, защото те прилагат разпоредбите на един и същи европейски регламент. Роумингът без такси в ЕС ще важи за всички клиенти, а не само за нови. За да се възползват потребителите, е необходимо да имат активиран роуминг, а също и плановете им към мобилния оператор да позволяват ползване на тази услуга. От Комисията за защита на потребителите изрично подчертават, че не е необходимо заради новите правила потребителите да подписват нови договори или анекси с операторите си.

4 месеца тест за измамници
Независимо от задаващата се "роуминг ваканция" в ЕС Брюксел все пак въвежда и сериозно сито за потенциални измами покрай облекченията за международни разговори. Хипотетичен пример за лоша практика е закупуване на SIM-карти от държава с по-ниски цени, за да се ползват постоянно в роуминг в държави с по-високи национални цени на мобилните услуги, уточниха от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). За да се избегнат подобни измами, операторите получават правото да изискват доказателства за обичайно пребиваване в страната било заради учене, командировки или нещо друго. Операторите могат да изискват тези доказателства преди или след сключване на договор. В регламента конкретно е разписано, че присъствието и потреблението ще се наблюдават за период от най-малко 4 месеца. Преобладаващо потребление на роуминг и преобладаващо присъствие в друга държава от ЕС ще са налице, ако през периода на наблюдение повече от 50% от услугата са използвани в роуминг и през по-голямата част от времето клиентът е пребивавал в друга държава в ЕС.

Ако операторът установи, че за период от най-малко 4 последователни месеца не са налице нито преобладаващо присъствие, нито преобладаващо потребление в националната мрежа, същият ще има право да започне да налага надценки за съответната услуга, за която е установено, че е ползвана основно в роуминг. Преди да наложи надценка, операторът ще трябва да предупреди клиента и да го уведоми, че при липса на промяна в начина на ползване до 2 седмици, може да му бъде наложена надценка за всяко по-нататъшно ползване на регулираната роуминг услуга на дребно с въпросната SIM-карта. В отговор на предупреждението съответният клиент ще има възможност да предостави доказателства, че не използва регулираните роуминг услуги за цели, различни от периодично пътуване. При успешно доказване операторът е задължен да престане да прилага надценка веднага щом ползването от страна на клиента не показва повече риск от злоупотреба или неправомерно ползване. Надценките, които могат да бъдат начислени, са максималните цени на едро за роуминг. При добавянето им към националната цена на дребно не следва да се превишават следните цени: за изходящи повиквания – 0,446 лв./мин. (с ДДС); за данни – 0,469 лв./МВ (с ДДС); за кратки текстови съобщения – 0,141 лв./мин. (с ДДС). В случай че националните цени на дребно на услугите превишават тези стойности, не се начисляват надценки.

Интернетът в роуминг по формула
След 15 юни т.г. роумингът на данни (интернет) най-често ще се изчислява по формула за т.нар. „отворен пакет на данни“. За такива се приемат: пакети с неограничен пакет от данни, пакети с включени данни на максимална скорост, след изчерпването на които скоростта се намалява, но услугата не се спира и заплаща, и пакети, при които се установи, че единичната цена на дребно за GB е по-ниска от регулираната максимална цена на едро, която е 7,7 евро за GB. Най-общо формулата за „отворен пакет на данни“ казва, че потребителите ще могат да ползват обем мобилен интернет в роуминг, равностоен на двукратния обем, който се получава, като общата национална цена без ДДС на този пакет се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. За да стане картината по-ясна, може да се посочи следният пример: Ако ползвате тарифен план с месечна такса от 15 лв. без ДДС и 3GB на максимална скорост, след което се прилага ограничение на скоростта, обемът за данни в роуминг, който може да ползвате, е равен на: 15 BGN *2 / (7,7 EUR *1,95583) = 1,99 GB., т.е. от вашите безплатни 3GB ще може да ползвате 1,99 GB в режим на роуминг.

Какво става, когато сте в Европа и надвишите включените в националния план гигабайти? След изчерпването на обема ще се начислява националната цена на дребно плюс надценка, но не повече от 0,469 лв./МВ с ДДС, както е разписано в настоящия еврорегламент на ЕС.

Най-лесно за пресмятане е за хората, които ползват телефон с неограничен безплатен пренос на интернет. Например в отворения пакет са включени неограничени мобилни услуги (гласови, SMS-и и мобилен интернет), а месечната такса за пакета е 90 евро. Месечната такса се дели на цената на едро (7,7 евро за GB) и резултатът се умножава по две, при което се получава обем 23,38 GB. Наред със сегашните облекчения ЕК въвежда и план за намаляване на таваните за цените на едро за роуминг на данни до 2022 г. Целта е в последната година таванът да се свие до 2,5 евро на GB (виж таблицата).Текстът е публикуван в брой 24/2017 г. на списание "Икономист", който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................