УниКредит Булбанк: Селското стопанство е перспективен сектор, но трябват мерки за развитието му Избрана

Темпът на обновяване на техниката в бранша е едва 2% годишно

новини икономика Кристофор Павлов
Кристофор Павлов / УниКредит Булбанк
Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Селското стопанство е сред секторите, които имат най-обещаваща перспектива за развитие в дългосрочен план, но реализацията ѝ зависи от изпълнението в разумни срокове на редица мерки. Това се твърди в най-новият секторен анализ на УниКредит Булбанк, който беше представен от главния икономист на институцията Кристофор Павлов по време на агрофорума "Обща селскостопанска политика след 2020 – изборът на България", организиран от Института за агростратегии и иновации и "ИнтелиАгро" в Пловдив.

Според Павлов такива мерки са преориентирането на значителната подкрепа, която селското стопанство получава от публичния сектор, към повече участници и сегменти, за да се повиши конкурентоспособността и да се помогне на повече селскостопански производители да преминат към производството на продукти с по-висока добавена стойност. Ще бъде важно също така публичният сектор да създаде предпоставките, необходими за значително увеличаване на инвестиции, за да се ускори въвеждането на нови технологии и производствени практики, и така да се стигне до появата и налагането на повече нови местни търговски марки, които бързо да получат признанието на клиентите не само на национално, но и на международно равнище.

Благоприятна прогноза

Селското стопанство е сред малкото сектори в икономиката, които не само отчитат добри резултати в последните десет години, но имат добра перспектива и занапред, се посочва в анализа. То е и в добра позиция да се възползва от очакваното значително увеличение на световното търсене.

Проучване на PwC показва, че в сравнение с нивото от 2005 г. световното селскостопанско производство трябва да нарасне с една трета през 2030 г. и две трети през 2050 г., за да се справи с нарастващото световно население. Нарастващите доходи и намаляващата бедност в световен мащаб се очаква допълнително да увеличат стимулите за сектора от страна на търсенето.

Банките ще подкрепят ръста на сектора

Нуждата от нови инвестиции, все още слабото проникване на кредитирането и експертизата, с която разполагат банките по отношение на управлението на еврофондовете, правят финансовите институции естествен партньор в развитието на селскостопанския сектор.

"За банките и други институционални инвеститори селското стопанство е особено обещаващо, тъй като се характеризира със сравнително ниска финансова задлъжнялост, което означава, че бъдещото проникване на кредит вероятно ще продължи с по-бързи темпове в сравнение с останалата част от икономиката", посочи Кристофор Павлов. Икономистът обърна внимание, че делът на трактори и комбайни на възраст над десет години е съответно 79% и 76% от общия брой, а темпът на обновяване на оборудването в сектора е едва 2% годишно. "Разширяването на напоителната инфраструктура - ключова мярка за противодействие на сушите - значително изостава от темповете в Централна и Източна Европа", казва експертът.

В последната година УниКредит Булбанк е отбелязала ръст от 17% в сегмента на агро кредитите, показват данните на институцията.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................