Краят на схемата „Мегз“

Затваряне на вратички за избягване на данъци и по-строг контрол за акцизните стоки предвиждат промени в данъчните закони

Стефан Антонов
Стефан Антонов / 06 September 2019 14:31 >
Краят на схемата „Мегз“
КОНТРОЛ: Основният фокус на Министерството на финансите е затрудняване на неплащането на данъци
Популярната хитрост собственици на фирми да замразяват дейността им, когато достигнат оборот 49 000 лева, и да разкриват нови със същата дейност, за да избегнат регистрация по ДДС, приключва. Практиката, добила популярност като схемата „Мегз“ (по прякора на телевизионната знаменитост и дизайнер Миглена Каканашева, която регистрира десетки фирми, за да развива бизнеса си), ще стане невъзможна, ако тазгодишният пакет с промени в данъчните закони бъде приет от Народното събрание. Инициативите на финансовото министерство включват още няколко опита да се затворят вратички за избягването на данъци, затягат контрола върху акцизните стоки и облекчават част от бюрокрацията за домакинствата.

Най-голямо отражение върху икономиката се очаква да има точно прекъсването на схемата „Мегз“. Според експерти, с които „Икономист“ разговаря, в момента има предприемачи с обороти за десетки милиони левове, които по този начин остават под радара на данъчните и избягват регистрацията по ДДС, а оттам и плащането на косвения данък.

По думите на данъчния адвокат Георги Денборов това е масово прилагана практика и прекъсването ѝ ще постави всички бизнеси да оперират при равни условия. Според него обаче е подходящо държавата да обмисли вдигане на прага за задължителна регистрация по ДДС на поне 100 хил. лв., защото така наистина ще се постигне ефективно разграничаване на малките и микропредприятията от всички останали, каквато е именно целта на прага за задължителна регистрация по ДДС.

Същото мнение изразяват и счетоводители в професионалните форуми в интернет, но без да недоволстват спрямо подготвяната рестрикция.

Как ще действа
Според предложението на Министерството на финансите, което се прокарва с преходните и заключителни разпоредби към проектозакон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), занапред ще се гледа дали различните фирми, принадлежащи на едни и същи собственици, имат еднородна дейност. Ако това изискване е изпълнено и те надхвърлят оборот 50 хил. лв. за последните 12 месеца, ще са задължени да се регистрират по ДДС. Дали дейността е еднородна и дали фирмите са привидно свързани, ще се определя от това дали сделките им се осъществяват в един и същ търговски обект и дали операциите им засягат стоки със същия характер.
Европа не вярва на НАП
Изтичането на данни след хакерската атака срещу НАП е принудило поне няколко данъчни администрации да свалят доверието си от родната приходна администрация. В резултат данъчните ни вече не могат да получават автоматизиран достъп през европейската информационна система за обмен на ДДС информация (VIES) за всички държави, членки на ЕС, и да проверяват сделките на български износители и вносители с цел да се предотврати източването на ДДС.
За момента държавите от ЕС, които отрязват достъпа до VIES за справки на НАП, са Германия и Белгия. Към тях трябва да се прибави и Сингапур, с която страната ни си сътрудничи по силата на споразумение с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Рискът от отказа на достъп е да се забави възстановяването на ДДС и да се затрудни ревизионната дейност на данъчните, защото занапред те няма просто да влизат с парола и да теглят информацията, която ги интересува от масивите на партньорските данъчни служби. Вместо това представителите на НАП ще трябва да искат писмено съдействие по конкретни казуси от службите, с които обменят информация, и да чакат техни представители да направят справката, след което да изпратят нужната информация.
Тези предпазни мерки не са постоянни, а ще се прилагат, докато НАП убеди партньорските служби, че е подобрила мерките си за защита на данъчна информация. Кога обаче ще стане това, от приходната администрация не се наеха да прогнозират.

Другата по-сериозна новост, предлагана в Закона за данък върху добавената стойност, е за облагането на сделки с недвижими имоти, маскирани като сливания и придобивания на малки фирми. В момента е възможно строителна фирма или инвеститор в недвижими имоти да избегне плащането на косвения данък, като апортира къща или апартамент в капитала на дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество. Така, вместо да продаде самия имот и да се платят ДДС и местен данък, купувачът единствено превежда средствата за цената на имота, купувайки съответното дружество. С новите промени този тип сделки стават облагаеми доставки и за тях инвеститорът ще трябва да начислява ДДС. Промените са замислени да засегнат единствено лицата, които търгуват с имотите като икономическа дейност, а не физическите лица, които са решили да продадат недвижимия си имот.

Тази хитрост е позната на данъчните консултанти от близо две десетилетия. По тази схема собствеността си са сменяли както новопостроени ваканционни имоти, така и молове, и не е ясно защо Министерството на финансите решава да затвори вратичката едва сега, както и какви допълнителни приходи ще се осигурят на бюджета.

Източването на печалби под прицел
В продължение на усилията да се предотврати изнасянето на печалби към юрисдикции с по-благоприятни данъчни режими са и основните промени в ЗКПО.

Занапред ще се изисква, когато една фирма, базирана в България, прехвърля свой актив в друга страна или към фирма от същата икономическа група, която е регистрирана в друга данъчна юрисдикция, да се следи за пазарната стойност на прехвърляния актив и неговата стойност за данъчни цели. Така няма да се допуска прехвърлянето на занижени цени, с което да се изнася потенциална печалба от България, а последващата продажба да носи истинския финансов резултат, но той да се обложи другаде.

„В обхвата на предложението попадат случаите, когато данъчно задължено лице трансферира активи от централното си управление в страната към свое място на стопанска дейност извън страната; когато данъчно задължено лице трансферира активи от свое място на стопанска дейност в страната към друга част на предприятието извън страната; когато данъчно задължено лице става местно лице за данъчни цели на друга“, изреждат от Министерството на финансите в мотивите към законопроекта.

Контрол и за акцизните стоки
Ако предвидените промени в Закона за акцизите и данъчните складове влязат в сила, то пощенските и куриерските компании ще се натоварят с контролни задължения, каквито в момента се възлагат на счетоводители, нотариуси, одитори и финансови институции при борбата срещу изпирането на пари. Разликата е, че куриерските фирми ще държат сметка на клиентите си не за паричните трансфери, които правят, а за пратки с акцизни стоки.

„Пощенските оператори ще следва да поддържат широк набор от данни, които могат да бъдат от много по-голяма полза на митническите органи. С оглед на това се въвежда забрана за лицата да изпращат и получават акцизни стоки чрез пощенски пратки, с изключение на случаите, посочени в закона. Същевременно изпращачите и получателите ще бъдат задължени да представят документ за самоличност на пощенския оператор при изпращане и получаване на стоките, както и да представят пратките за преглед и проверка от негова страна“, обяснява предложението си финансовото министерство.

Причина за новите изисквания е, че при сега действащите правила само изпращачът е длъжен да декларира дали продуктите са с платен акциз, което лесно се заобикаля.

Друго предложение на Министерството на финансите ще облекчи до известна степен гражданите по отношение на автомобилните налози. Когато човек или фирма дерегистрират автомобил, сега трябва изрично да се уведомява общината, за да не се начисляват местни данъци за сваленото от отчет МПС. Занапред общините ще получават тази информация автоматично от регистъра на превозните средства, който се поддържа от Министерството на вътрешните работи.


Текстът е публикуван в брой 35/2019 г. на списание "Икономист" от 6 септември, който може да закупите в разпространителската мрежа в страната. Вижте какво още може да прочетете в броя
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ