По-малко приходи, по-висока печалба

Водещите 20 компании в сектора са двигатели на растежа в цялата индустрия

Пламен Енев
Пламен Енев / 15 August 2019 20:15 >
По-малко приходи, по-висока печалба
"Мини Марица – Изток": лидер по приходи, но чувствително изоставащ по отношение на генерираните печалби

Добивната промишленост е специфичен отрасъл, защото броят на функциониращите предприятия е относително малък, но те успяват да генерират продукция и добавена стойност, която като абсолютен размер надхвърля производството на много други отрасли. За сметка на силната 2017 година, когато в сектора е измерен значителен ръст в приходите, през 2018-а е налице слаб спад в общия оборот.

През миналата година приходите намаляват с 0,4% на годишна база, за да стигнат 2,789 млрд. лева. Същевременно оперативните разходи слабо се повишават. Все пак през 2018 година негативното влияние на лихвени и данъчни плащания драстично намалява, което води до силен скок в генерираните нетни печалби, които за целия сектор са 372 млн. лева, което е със 100 млн. лева повече спрямо 2017 година.

По данни на ИКАП България през 2018 г. в сектора оперират 410 компании, 305 от които са микропредприятия, 74 малки предприятия, 24 средни предприятия, 7 големи предприятия.
Седемте най-големи компании в добивната промишленост генерират над ¾ от общия оборот и разполагат с повече от 2/3 от всички активи. Най-големите 4 дружества се открояват като недосегаеми пазарни лидери. Общият дял на "Мини Марица – изток" ЕАД, "Елаците – Мед" АД, "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и "Асарел-Медет" АД е 78,5% от оборота на Топ 20 (виж таблицата).

Най-големият представител на добивната индустрия е държавната компания "Мини Марица – изток", която експлоатира и най-голямото находище на лигнитни въглища в страната (с площ около 240 кв. км), където са разположени три открити рудника. Държавното предприятие забавя сериозно представянето си спрямо силната 2017 година, когато отчете 11,5% увеличение на оборота спрямо 2016 г. За 2018 г. приходите все пак растат, макар и с едва 0,6%. "Елаците - Мед", което заради високата цена на медта отчете ръст от 28% през 2017 година, сега регистрира повишение на оборота от 5,76%. "Асарел - Медет" е с повишени с повече от 4 на сто приходи при регистрирани 7,62% за предходния период. "Дънди" също отстъпва от рекордната 2017 година, когато увиличи приходите от продажби с 22,6%, като сега регистрира намаление с 2,6% на годишна база.

Най-големият производител на индустриални минерали "Каолин" отчита около 150 млн. лв. продажби на собствена продукция, което представлява понижение с 5,5% на годишна база.
В Топ 20 следват водещите компании при оловно-цинковите руди - "Върба - Батанци" и "Горубсо - Мадан". Собственици на първото предприятие с по 50% са групата "КЦМ 2000" и "Минстрой холдинг", а второто държи 97,77% от "Горубсо - Мадан". Освен чрез собственост компаниите са свързани и оперативно. "Върба - Батанци" държи правата за добив върху едноименното находище, а "Горубсо - Мадан" е концесионер на находищата "Петровица" и "Крушев дол". Добитата руда и на двете дружества се преработва в рудоземската обогатителна фабрика, която е собственост на "Върба - Батанци", а полученият концентрат се доставя на пловдивския КЦМ. През 2018 г. приходите на "Върба - Батанци" намаляват с 6,5%, докато тези на "Горубсо - Мадан" нарастват с 19%.

След тях в класацията по приходи се нарежда "Лъки инвест", в което най-голям акционер (48,8%) е КЦМ. Дружеството експлоатира находищата "Говедарника" и "Джурково" в района на град Лъки, където освен олово и цинк се добива и сребро. Миналата година е по-слаба за дружеството в сравнение с 2017 година и то отчита намаление на приходите си с 6,75%.През 2017 г. най-голям ръст на общите приходи в сферата на металните полезни изкопаеми отчита друг производител на оловно-цинкови руди – регистрираното в Златоград "Родопи еко проджектс", което е собственост на "Минстрой холдинг". Компанията е свързана с по-малкото "Горубсо - Златоград" (също собственост на "Минстрой"), като преработва добитата от него руда. През 2017 г. това е осигурило на "Горубсо - Златоград" приходи от 13,2 млн. лв.

Самата "Родопи еко проджектс" пък е получила 37,6 млн. лв. приходи от продажба на оловни и цинкови концентрати през миналата година спрямо 29,1 млн. лв. през 2016 г. (29% ръст). Основна роля за увеличението има поскъпването на металите, тъй като продаденото количество концентрати е с минимален годишен ръст. През 2018 г. обаче приходите на компанията намаляват с близо 13%.


Логично, водещите 20 компании са двигатели на растежа в цялата индустрия, генерирайки още по-силен ръст в приходите и печалбите на тригодишна база. Това води и до подобрение в средното им равнище на рентабилност, като тези дружества оперират с по-ниски от обичайните за индустрията маржове, но реализират умерена доходност от инвестираните средства.

 


Сред най-големите 5 дружества в бранша държавното "Мини Марица – изток" оглавява класацията по приходи, но чувствително изостава от другите водещи компании по отношение на генерираните печалби. Финансовите показатели сочат, че най-рентабилна сред петте пазарни лидера е компанията "Дънди Прешъс Металс Челопеч". Тя е водеща както по отношение на печалбите, така при ефикасното управление на разходите и възвръщаемостта от инвестираните средства. "Елаците - Мед" пък се характеризира с най-ниска степен на задлъжнялост и финансов риск, достатъчно налични свободни средства за посрещане на текущи нужди, бързо изплащане на търговските задължения и липса на банкови кредити.

Материалът е част от специализираното приложение към бр. 32 на списание "Икономист" - "Добивна индустрия". Броят можете да закупите в разпространителската мрежа от петък, 16 август. Вижте какво още може да прочетете в броя.

Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ