От регистър на действителните собственици към глобален регистър на активите

Какво показват сходствата между последния доклад на Специалната комисия на ЕП за финансовите престъпления и предложенията на Независимата комисия за реформа на международното корпоративно облагане

iconomist
iconomist / 14 June 2019 18:12 >
От регистър на действителните собственици към глобален регистър на активите
Адв. Георги Денборов


Една от активните групи на гражданското общество, сред чиито членове са и елитни икономисти като Джоузеф Стиглиц и Томас Пикети, смята, че частично решение на някои от глобалните икономически проблеми, като неравенството в разпределението на световното богатство и системното укриване на данъци, може да бъде създаването на глобален регистър на активите (GAR – global wealth asset registry).

Независимата комисия за реформа на международното корпоративно данъчно облагане (ICRICT) се опитва да предложи обща рамка за създаване на глобален регистър на активите и смята, че Европейският съюз потенциално може да въведе такъв регистър и да тества неговата ефективност. Предложението на организацията „Пътна карта за глобален регистър на активите“ беше публикувано в края на май и вероятно ще бъде широко обсъждано в кръговете, които се противопоставят на подобни инициативи, основавайки се на принципа за неприкосновеност на личния живот. ICRICT признава това, като подчертава няколко пъти в документа, че глобалният регистър на активите не е „футуристична утопия“, а „осъществимо“ и „разумно“ разширяване на усилията за постигане на данъчна прозрачност по целия свят.

Последните международни събития, изглежда, подкрепят аргумента на ICRICT. Ден след публикуването на „пътната карта“ законодателите на ЕС одобриха доклад, който отразява няколко точки от предложението на ICRICT, включително и предложението за глобален регистър на активите. Този доклад, създаден от Специалната комисия за финансовите престъпления, укриването на данъци и избягването на данъчно облагане (EU TAX3), призовава Европейската комисия да поеме патронажа над глобалната инициатива за създаване на публични централни регистри за действителен собственик, като предлага в усилията да бъде привлечена и ОИСР, а също и да се създаде специален Междуправителствен данъчен орган в рамките на ООН. Докладът също така призовава Комисията и отделните държави – членки на ЕС, да създадат взаимосвързана мрежа от отделни регистри, които потенциално да се обединят и да се превърнат в публичeн регистър на целия Европейски съюз. Докладът бе одобрен от Европейския парламент с 505 гласа „за“ и само 87 „въздържал се“.

Като следваща стъпка Докладът EU TAX3 трябва да се обсъди от Европейския съвет. Какъв ще е финалният вариант, не може да се предвиди, тъй като новият Европейски парламент и следващата Европейска комисия могат да излязат с различни приоритети. Но може ли почти едновременното публикуване на двата доклада да отбележи повратна точка в международния дебат по укриването и избягването на данъци и прозрачността?

Важна подкрепа
Подкрепата на EU TAX3 за създаване на международен данъчен орган към ООН е особено важна, тъй като за първи път Европейският парламент публично призова за такава инициатива. ICRICT и няколко организации на гражданското общество, включително Transparency International и Tax Justice Network, провеждат обществено обсъждане и събират становища от всички заинтересовани страни. Позициите им ще бъдат обсъждани на семинар в Париж, където ще се дискутира по-нататъшното изпълнение на инициативата.

В резултат на Панамските документи, Paradise Papers и други изтичания на данни, офшорните структури получават все по-голямо обществено внимание и ICRICT твърди, че вече съществуват инструменти за събиране на данни от тези структури, водещи до повече прозрачност. В доклада се посочват т.нар. автоматичен обмен на отчети по държави и автоматичният обмен на данни за банковите сметки, които се разпращат от властите в различни юрисдикции, както и 4-тата и 5-ата директива на ЕС за борба с изпирането на пари (последната установи регистрите за действителни собственици като основа, върху която може да стъпи глобалният регистър на активите). Докладът предвижда сега съществуващите поземлени регистри и регистрите на централните депозитари на ценни книжа също да бъдат ползвани, въпреки че тези данни често не са публични.

Според активистите един глобален регистър на активите може просто да свърже съществуващите бази данни за собствеността върху земи, ценни книжа, компании, тръстове и фондации. Докладът EU TAX3 апелира Европейският съюз да подкрепи една подобна инициатива. Той призовава Европейската комисия да проучи дали регистрите за собствеността на земята и недвижимите имоти, поддържани от отделните държави членки, могат да бъдат хармонизирани и до каква степен. След това се предполага Комисията да изготви законодателно предложение, ако е необходимо. Според EU TAX3 всички държави – членки на ЕС, трябва да разполагат с публично достъпна информация за собствеността върху земята и недвижимите имоти.

ICRICT предлага глобалният регистър да има две основни характеристики: 1) да проследява данните за собствеността; и 2) да предоставя възможност за автоматичен анализ чрез софтуерни инструменти от публичните власти. Информацията от регистрите за действителни собственици ще бъде от решаващо значение, тъй като в рамките на следващите няколко години над 45 юрисдикции ще имат регистри на действителните собственици, сред които всички държави –членки на ЕС.

Докладът EU TAX3 предполага, че ЕС може да започне с поддържането на мрежа от взаимосвързани регистри на действителните собственици между държавите членки, които биха могли да бъдат наблюдавани от Европейската комисия. Законодателите от Европарламента искат ЕС да улесни ползването на тази мрежа, като разработи насоки, за да помогне на държавите членки да изграждат и свързват тези регистри.

ICRICT вярва, че ЕС е най-подходящото междудържавно образувание в този пилотен проект с оглед заложените високи критерии за прозрачност. Това донякъде се потвърждава и от неотдавнашни предложения на доклада EU TAX3, в които се призовава за спешно създаване на финансова полиция и общо звено за финансово разузнаване на ЕС, за да е ефективна борбата с данъчните измами и избягването на данъци. Последните оценки показват, че бюджетите на ЕС губят между 750 и 900 млрд. евро годишно от несъбрани данъци, и то при положение че според комитетът TAX3 Съюзът не успява да поддържа надеждни статистически данни за реалната степен на укриване и избягване на данъци, така че е възможно горните цифри да са силно занижени.

Трябва да се има предвид и че ЕС е малко закъснял в някои от предложенията си. В продължение на години G-77 (група, съставена от над 130 развиващи се страни) настоява за междуправителствен данъчен орган към ООН, като наскоро Комитетът на експертите по международно сътрудничество в областта на данъчното облагане към ООН поиска да се превърне в такъв глобален данъчен орган.

Но при всички положения, ако България иска да участва в общественото обсъждане и създаването на тези норми, които впоследствие ще прилагаме, сега е времето да се включим и да изразим националната си позиция. Ако не го направим, след време просто ще трябва да прилагаме правото на ЕС, без да имаме възможност за същественото му модифициране съобразно националните ни особености. Дигитализацията и технологиите водят до ситуация, в която администрацията и големите корпорации ще знаят повече от нас и нашите консултанти за личните ни дела. Като това не подлежи на персонален избор и ако вече не е факт, е въпрос единствено на време.


Текстът е публикуван в брой 23 /2019 г. на списание "Икономист" от 14 юни май, който може да закупите в разпространителската мрежа в страната. Вижте какво още може да прочетете в броя
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ