ЦИД: България няма да постигне въглероден неутралитет до 2050 г.

Увеличеното използване на биомаса в националния план може да доведе до лошо качество на въздуха, липсва интегриран подход

iconomist
iconomist / 23 April 2019 11:46 >
ЦИД: България няма да постигне въглероден неутралитет до 2050 г.
Планът на България в сектора "Енергия и климат" разчита, изненадващо, основно на участието на въглищни, газови и атомни енергоносители в енергийния микс на България до 2030 г. На второ място, липсата на стратегия за поетапно закриване на въглищните мощности, ниските цели по отношение на устойчивата енергия (25% за дела ВЕИ в крайното енергийно потребление, 27% за енергийната ефективност и 15% за междусистемната свързаност) и недостатъчните
регулаторни мерки не способстват за създаването на благоприятна рамка за участието на граждани, енергийни общности и други по-малки енергийни субекти, се казва в анализ на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), представен днес.

Планът предвижда съществено увеличение на дела на биомасата в микса от ВЕИ, вместо приоритетно да се насърчават вятърна, соларна и геотермална енергия. Това може да доведе до влошаване на качеството на атмосферния въздух.

Самото развитие на проекта на плана се характеризира с липса на прозрачност относно методиката, по която Енергийното министерство е подготвило стратегическия документ. Проведени бяха само ограничен брой закрити обсъждания.

Според анализа на ЦИД енергийното министерство не е взело предвид констатациите от изследването, а е разчитало на палитра от допускания и прогнози, които в една или друга степен се вписват в сценария за продължаване в сегашното русло без поемането на конкретни цели за декарбонизация на енергетиката. Липсва ключова информация за това, на каква база са направени заключенията в НПЕК, тъй като не са посочени конкретните използвани методики.

Заради всичко това от ЦИД препоръчват да се изготви дългосрочна стратегия за поетапно закриване на въглищните електроцентрали и визия за трансформирането на зависимите от въглища райони в центрове за производство на електроенергия от ВЕИ и зелени иновации.

Без сериозна ревизия на целите, заложени в сегашния проект на изготвения план, България няма да постигне „въглероден неутралитет“ до 2050 г.

Необходим е по-интегриран подход, обхващащ секторите за отопление и охлаждане, електроенергия и транспорт, в съчетание с мерки за енергийна ефективност, е от първостепенна важност за увеличаване на въздействието върху потреблението и за усвояване на огромния потенциал за съхранение на енергия.

Трябва да се разработят специални програми за стимулиране изграждането и включването в мрежата на малки ВЕИ електроцентрали с оглед увеличаването на енергийната независимост на домакинствата, припоръчва още ЦИД.

Доколкото в момента планът стимулира употребата на биомаса, той трябва да предвиди и специален финансов механизъм, който не се ограничава до подмяната на остарелите печки и котли на дърва, а стимулира изграждането на общи средни по величина мощности за централизирано отопление в селските райони и малките градове
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ