ЕК одобри прехвърлянето на БНЕБ към БФБ

iconomist
iconomist / 01 February 2018 08:18 >

 

Решението на ЕК (Решение С(2018)527), с което се одобрява придобиването на Българската независимо енлектроенергийна борса от Българска фондова борса(БФБ) е от 26 януари, а на 31 януари Българският енергиен холдинг е уведомил за това БФБ.

Еврокомисията е изразила мнение, че БФБ е подходящ купувач за е„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), защото разполага с финансовите средства, експертните способности и мотивация да развива БНЕБ като независим и конкурентен енергиен пазар; като пазарен оператор с повече от двадесетгодишна история в поддържането и експлоатацията на пазарна инфраструктура, БФБ разполага с опит по отношение на търговска платформа и IT услуги и има визия за разширяването на предлаганите продукти. Както и защото борсата е лицензирана от Комисията за финансов надзор и се подчинява на Европейското и националното законодателство в областта на финансовите пазари.

Решението на Комисията бе последното задължително изискване за влизане в сила на Договора за прехвърляне на акциите на БНЕБ между БЕХ и БФБ-София.

Предстои заплащане на договорената първоначална сума и учредяване на безусловна револвираща банкова гаранция за разсрочената част от покупната цена. След това акциите на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД ще бъдат прехвърлени на „БФБ-София“ АД и ще бъде завършена продажбата.

Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ