Замърсяващите автомобили с по-висок данък

Продажбата им ще става без служебна бележка за данъчни задължения

iconomist
iconomist / 01 September 2018 17:45 >
Замърсяващите автомобили с по-висок данък
Пакетът с промени в данъчните закони никога досега не е представян още през август.
Прекъсване на агресивни данъчни схеми, облаане на превозните средства според замърсяването, което причиняват и административни облекчения за домакинствата са основните акценти в пакета с промени на данъчните закони. Подготвени от Министерство на финансите, те са вписани като промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, а поправките в останалите – общо 6 закона, са в преходните и заключителни разпордби на същия законопроект.

Добрата новина за качеството на въздуха е, че за първи път се въвежда данъчно облагане, което обективно третира замърсяването, причинявано от автомобилите. Двата компонента, от които се определяше данъкът досега –  върху мощността на двигателя и коефициентът за възрастта на колата се допълват от трети, който отчита екологимня стандарт на всеки автомобил. В новата формула теглото на коефициента за възраст на автомобила намаля влиянието си, а петстепенната скала с мощността става шест степенна.

За сметка на това обаче стойността на данъка ще се умножава по нов коефициент, според еко стандарта на превозното средство. Най-нисък той ще е за МПС-та със стандарт „Евро 6“ и EEV – от 0.4 до 0.6 (конкретната стойност ще се определя от общинския съвет), а най-висок (между 1.3 и 1.4) коефициентът ще е за колите по стандарт „Евро 1“.

Друга ефективна промяна в законодателството е отпадането на данъчното облекчение за инсталиран катализатор на автомобилите, тъй като наличието му е трудно за доказване, както и защото устройствата са обект на кражби.

Определянето на коефициент за увеличение на данъка според това колко е нов един автомобил също се променя, като се предвижда нова пет степенна скала и увеличаване на коефициента за най-старите коли (над 20 години).

Увеличение на местния данък се предвижда за товарните автомобили, ползвани за бизнесцели, но които имат тегло под 3.5 тон. Анализът на финансовото министерство е показал, че в момента броят на въпросните превозни средства надхвърля 300 000, а приповече от две трети от тях колите имат аналог, който служи като лично превозно средство. Така според Министерство на финансите се получава неравнопоставено третиране, при което собствениците на товарните коли плащат десетки пъти по-нисък.

По-мако бюрокрация

Добра новина за собствениците на автообили е, че занапред когато продават колата си няма да вадят служебна бележка от общината за наличие, или отсъствие на неплатени данъци. Тя ще се прави от нотариусите чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите или със съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината. Собственикът на автомобила ще трябва да представя документ лично само ако общината не предлага нито една от двет възможности. Нотариусите ще имат и отговорността да увудомят в седемдневен срок и общината, в която живее новият собственик на колата.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ