Не си доволен от заплатата? Тогава я сравни

Чрез сайта zaplatomer.bg България се включи в международно изследване на тенденциите в заплащането и предпочитанията на работещите в Централна и Източна Европа

iconomist
iconomist / 05 March 2018 12:42 >
Не си доволен от заплатата? Тогава я сравни
Източник: Shutterstock
Две трети от служителите, неудовлетворени от заплатите си, директно започват да търсят нова, по-добре платена работа. Само една трета избират като първа възможност да преговарят с шефа си за преразглеждане на възнаграждението им и кариерно израстване в същата компания. Това показва международно проучване за удовлетвореността от заплатите, проведено сред 34 065 респонденти в 10 страни, основно от Централна и Източна Европа, в края на миналата година. От началото на тази година България също се включи в проучването, което е ежегодно.

Значително по-малко са служителите, които избират други варианти за увеличаване на доходите си, като намиране на допълнителна работа – 16%, или започване на собствен бизнес – 14%.

Логично служителите, които оценяват приходите си като адекватни, са по-склонни да избират допълнителното образование като част от стратегията си за кариерно развитие и увеличаване на доходите си в сравнение с хората, които смятат, че не са добре платени. Друг вариант, предпочитан от служителите с по-добро възнаграждение, е поемането на повече смени или работни часове на работата, на която са в момента.
Намирането на по-добре платена работа е очевидно най-предпочитаният начин за увеличаване на дохода на работещите във всички държави, участвали в изследването. Половината от служителите в Централна и Източна Европа, както и в Прибалтийските държави и Финландия, биха избрали тази стратегия. Това е сигнал за работодателите, че редовното преразглеждане на заплатите може значително да намали вероятността за напускане на специалисти.Повечето пари и материални придобивки са решаващият фактор за 63% от хората при избора между различни предложения за работа, както и основен критерий за смяна на работното място. Атрактивната длъжностна характеристика е вторият по важност фактор при вземането на решение за смяна на работата. За хората, които са доволни от заплатата си, силен мотиватор за смяна е предложение за по-ангажираща. Това обяснява и третия по значимост критерий за промяна на работното място – вдъхновяваща и стимулираща среда, в която един служител може да се възползва максимално от своите знания и умения.

Удовлетвореност от заплатата
Всеки втори служител в Прибалтийските страни и Централна Европа счита дохода си за неадекватен на длъжността, която изпълнява. Най-голяма е неудовлетвореността на работещите в Словения и Литва, където всеки 6 от 10 смятат заплатата си за недостатъчна. Най-малка е при финландците, където само 4 от 10 служители смятат, че трудът им е недооценен.

Проучването показва още, че респондентите с ниски доходи не са единствените неудовлетворени. Дори хора, които получават над средните за съответната страна доходи, възприемат заплатата си като неадекватна. Като цяло неудовлетвореността от възнаграждението засяга 41% от служителите, чиито доходи надвишават средните за страната.Само една пета от работещите в Прибалтийските държави и една четвърт в Централна Европа са убедени, че получават достатъчно заплащане за труда си. Най-голяма е удовлетвореността от заплатите във Финландия, където всеки втори служител счита доходите си за адекватни. 3 от 10 работещи оценяват заплатата си като адекватна в Словакия, Естония, Чехия и Сърбия.

Интересно е, че макар и минимален брой, под 1%, но съществуват респонденти, които смятат, че са твърде високо заплатени.

Проучването е част от изследването Paylab Compensation Monitor, което редовно отчита тенденциите в предпочитанията и възнагражденията на служителите в Централна и Източна Европа. Резултатите от изследването се основават на реални данни за заплати, предоставени от потребителите на сайтовете на Paylab в съответните държави, които сравняват заплатите си за дадена длъжност. В Paylab Compensation Monitor са включени Чехия (Platy.cz), Словакия (Platy.sk), Унгария (Fizetesek.hu), Словения (Placa.si), Хърватия (MojaPlaca.hr), Сърбия (InfoPlate.rs), Естония (Palgad.ee), Литва (Manoalga.lt), Латвия (Algas.lv) и Финландия (Palkkadata.fi).В началото на февруари България се присъедини към Paylab Compensation Monitor чрез консултантската компания JobTiger, която стартира съвместно с Paylab сайта Zaplatomer.bg. Чрез него всеки може да сравни очакванията си за заплата или заплатата, която получава, с тези на други хора, работещи на подобни позиции. Попълва се кратък анонимен въпросник и след това потребителят получава информация за средната заплата, изчислена въз основа на референтните данни от други потребители на сайта. Целта на инициативата и на този тип сайтове е да насърчават прозрачното и справедливо заплащане на труда.

За работодателите, които искат да сравнят заплатите за различни длъжности в различни държави или компаниите, които планират навлизане на нови пазари, Zaplatomer.bg (както и останалите локални версии на Paylab) предлага анализ на заплатите в различните страни.

Традиционно информацията за заплатите се базира на данни от компаниите. При Zaplatomer.bg обаче данните за заплати и корпоративни придобивки се събират директно от самите служители, като се прилагат изисквания за качеството им. Всяко проучване преминава през етапи на прецизиране на информацията, а данните за заплатите са валидни 12 месеца.

Във всяка от държавите, участващи в инициативата Paylab, се използва една и съща методология и се задават едни и същи въпроси на респондентите. Платформите сравняват заплатите анонимно, като предоставят на потребителите безплатен анализ и съвети. Чрез анонимни въпроси се събира информация за това в каква област и на каква позиция работят респондентите, размера на заплатата, включително и други компоненти като бонуси, допълнителни възнаграждения и т.н., както и за нематериални придобивки, предлагани от работодателя. Досегашната практика в останалите държави показва, че потребителите на този тип сайтове са основно хора, които обмислят промяна в кариерата и търсят релевантни източници на информация.

Данните се групират по позиции, регион, образование, трудов стаж, големина на компанията, бизнес сектор; данни за месечната заплата и общата заплата, включително бонусите; анализ на финансовите придобивки и годишните бонуси; информация за средната заплата и нематериалните придобивки.

Инициативата Paylab се използва и от компании, които имат нужда от анализ на възнагражденията в сферата, в която оперират. По информация от JobTiger в бъдеще Zaplatomer.bg ще предлага онлайн инструмент за анализ на една, пет или неограничен брой длъжности, както и възможност за поръчка на доклад. Практиката в другите държави до момента показва, че интерес към анализ на заплатите проявяват работодатели от сектори като информационни технологии, производство, търговия на дребно, дейности, свързани с наемане на работа и консултиране, хотелиерство.

Текстът е публикуван в брой 9/2018 г. на списание "Икономист", който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ