Семейства с деца до 14 години и безработни родители с помощ от 375 лв.

Кандидатстването по новите критерии започва от 5 май

iconomist
iconomist / 04 May 2020 16:05 >
Семейства с деца до 14 години и безработни родители с помощ от 375 лв.
Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица, също ще могат да получат еднократна помощ от 375 лв. Обхватът на целевите групи, на които приоритетно ще се отпуска тази подкрепа, се разширява с цел да се намалят негативните последици върху семействата с деца, които изпитват финансови затруднения по време на извънредното положение, съобщиха днес от Министерство на труда и социалната политика. Кандидатстването по новите критерии започва от утре – 5 май.

Досега еднократната помощ се отпуска на родители на деца до 12 години, които най-малко 20 дни са в неплатен отпуск, а преди това са изразходвали всичкия си платен отпуск, за да гледат децата си, докато детските градини и училищата са физически затворени. 

След разширяването на обхвата на мярката от помощта ще се възползват преимуществено семейства с деца, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите нямат право на платен отпуск и са ползвали минимум 20 работни дни неплатен отпуск поради невъзможност да работят от къщи. Същите права имат и родителите, които сами отглеждат децата си.

Еднократна помощ от 375 лв. ще се изплаща на семейства, които не са получавали помощ на същото основание през 2020 г. Кандидатите не трябва да имат доходи от втори трудов договор, наем, рента, аренда и др.

Помощта ще се изплаща в случай че родителите, които кандидатстват за нея не са включени в схемата за компенсации за запазване на работните места, добила популярност като мярката 60:40.

Двамата родители или самотният родител трябва да са осигурявани по реда на Кодекса за социално осигуряване в последните 6 месеца. Това условие няма да се прилага за безработните родители без право на обезщетение за безработица.

Помощта ще се отпуска приоритетно на семейства, в които единият родител е в неплатен отпуск, а другият не получава обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност или за отглеждане на дете между 1 и 2 години, както и пенсия (с изключение на социална пенсия за инвалидност). Предимство при получаването на финансовата подкрепа ще имат и домакинствата, в които месечният доход на човек през месеца преди ползването на неплатен отпуск е 610 лв.

Помощта може да бъде отпусната, ако детето (децата) от семейството са посещавали детска ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г. 

Еднократна помощ от 375 лв. ще се отпуска и на доброволни приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето, които отговарят на критериите за получаването й.

От ведомството на Деница Сачева уточняват, че подкрепата е насочена приоритетно към семействата, които отговарят на някое от изброените дотук изисквания. За нея могат да кандидатстват всички останали нуждаещи се лица и семейства, които изпитват затруднения за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности по време на извънредната ситуация, причинена от разпространението на вируса Covid-19.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ