И стартъпи, регистрирани преди 1 юли 2019 г., ще могат да вземат грантове заради COVID-19

Микро и малките фирми ще могат да кандидатстват за помощта от 11 май

Драгомир Николов
И стартъпи, регистрирани преди 1 юли 2019 г., ще могат да вземат грантове заради COVID-19
Стартъпи, регистрирани преди 1 юли 2019 година, ще могат да кандидатстват за грантове от 3000 до 10 000 лв., за да подпомогнат дейността си в условията на пандемия. Това показа проверка на “Икономист” във финалните условия за прилагане на схемата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, чийто бюджет ще е 173 милиона лева. Управляващият орган на Програма “Иновации и конкурентоспособност” съобщи, че кандидатстването стартира от 11 май и ще продължи 30 дни.

От финалните изисквания по схемата става ясно, че допустими за подпомагане ще са и част от стартъпите. Условията казват, че кандидатите трябва да са микро и малки фирми - юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители. Изисква се да са регистрирани преди 1 юли 2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност. Заложените в първоначалния проект условия тотално не допускаха стартъп компаниите. Причината бе, че условията казваха, че фирмите трябва да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност. Както “Икономист” писа Българската стартъп асоциация започна инициатива за промяна на условията, която явно е причината за промяната в условията. 

Други специфични изисквания за кандидатите са подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО и минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

За подкрепата от 3000 до 10 000 лева ще могат да кандидатстват микро и малки фирми от всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за развитие на селските райони). Както “Икономист” вече писа едно от изискванията е предприятията да са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м.април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г. Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г. 

От финалните изисквания по схемата става ясно, че Управляващия орган на Програма "Иновации и конкурентоспособност" се е вслушал в препоръките на БСК и на Българската асоциация на консултантите по европрограми за по-детайлно разписване на разходите, които могат да се покриват грантовете. В условията вече е уточнено, че ще могат да покрият разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40). Срокът за изпълнение на проектите е 3 месеца.

Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ