Какви права имаме при загуба на работа

Само прекратяване на договора по чл. 328 от КТ ни гарантира справедливи обезщетения

Стефан Антонов
Стефан Антонов / 17 April 2020 12:30 >
Какви права имаме при загуба на работа
Най-болезнената характеристика на всяка икономическа криза е загубата на работа и обедняването. Дори и в тези времена на общи несгоди обаче има възможност човек да пострада повече или по-малко и често това зависи от информацията, с която разполага. Проучването на „Икономист“ показа, че некоректните практики при освобождаване на служители съществуват също както и по време на предишната криза. Ето защо в следващите редове обясняваме какви права имат работниците и как да си ги отстояват:


 1. Може ли работодателят да пусне служител в неплатен отпуск без съгласието на работника?

Не, не може.


 2. Как да се защити служителят при освобождаване от работа?

Работникът трябва да отказва да подпише каквото и да било споразумение за прекратяване на трудовия договор, освен на основание чл. 328, ал. 1, точки 1 до 5 от Кодекса на труда. Това са хипотезите за съкращаване на щата, закриване на предприятието или прекратяване на дейността за повече от две седмици. В тези случаи работодателят дължи на служителите си едномесечно предизвестие и те си гарантират, че ще получат поне още една заплата, преди да загубят работата си. Което е по-важно, това е единственият начин човек да се възползва от осигурителните си права, когато се регистрира като безработен.


 3. Кой има право на обезщетение за безработица?

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. 


 4. Как се иска обезщетение?

Безработните първо трябва да се регистрират в Агенцията по заетостта. Желателно е това да стане до една седмица, след като загубят работата си, за да бъде най-кратък и периодът на чакане до първото обезщетение. След това трябва да се подаде заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Това може да стане и по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“. Пенсионери нямат право на обезщетение за безработица.


 5. Какво обезщетение получават безработните?

Ако човек изгуби работата си на основание чл. 328 от Кодекса на труда, обезщетението му ще е в размер на 60% от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на освобождаването. То не може да е по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица.

Ако човек губи работата си на друго основание, ще получава минималното обезщетение от 9 лв. за всеки работен ден в месеца, за който се изплаща. Точно за това е много важно хората да отказват прекратяване на трудовия договор на друго основание освен чл. 328. Алтернатива може да е чл. 331, при който работодателят изплаща четири брутни заплати при освобождаването на работника, но обезщетението от бюрото по труда пак ще е 9 лв. за работен ден. 


 6. Колко дълго се получава обезщетение за безработица? 

Срокът за получаване на обезщетение е в зависимост от осигурителния стаж на останалия без работа (виж таблицата). Това важи само за освободените по чл. 328. Тези, които са загубили работата си на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 239, 330 и 331, ще получават минималното обезщетение само за четири месеца. И
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ