Пренасочваме европари по три схеми за компенсации заради Covid-19

Обмислят се компенсации и при сривове на пазара на суровини заради пандемията, посочва в интервю за списание "Икономист" изп.-директор на Държавен фонд "Земеделие" Васил Грудев

Драгомир Николов
Драгомир Николов / 30 March 2020 13:31 >
Пренасочваме европари по три схеми за компенсации заради Covid-19
Васил Грудев, изп.-директор на Държавен фонд "Земеделие"
- Г-н Грудев, ясно ли е как пандемията с коронавируса влияе на Програмата за развитие на селските райони? Ще има ли нови приеми по нея или всички недоговорени средства ще отидат за компенсиране на щетите около пандемията?

- Абсолютно логичен въпрос на фона на случващото се. Преди директно да му отговоря, искам да отбележа две неща. Не трябва да забравяме, че част от приемите, които ние още през 2019 г. решихме да реализираме през 2020-та, бяха следствие на настъпила криза, главно в животновъдството, покрай огнищата на различни болести. Визирам извънредните приеми, най-вече по мярка 5 за превенция и биосигурност на фермите, по мярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малките стопанства” отново с цел инвестиране в биосигурност и мярка 4.1 за инвестиции във фермите. Те ще стартират в рамките на април тази година, така както сме ги обявили.
Що се касае за пандемията, ще разширя въпроса не само за Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), но и ще включа Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за лозаро-винарския сектор. Заедно с министър Десислава Танева обмисляме по всяка една от тях да има отделен пакет, в който да влязат недоговорените средства и той да е за преодоляване на последствията от Covid-19.

- Т.е. средствата от земеделските програми ще се използват само за преодоляване на щетите в земеделието от пандемията.
- Да, разбира се. Говорим за базова допустимост. В момента работим с министерството на земеделието за определяне на такива допустими механизми, чрез които да могат да се използват тези средства, като преди това бъдат одобрени от Европейската комисия.

- За какъв общ ресурс по тези програми става въпрос, който ще използва за компенсации за пандемията?
- В процес на уточняване е, предстои скоро да го обявим.

- Вече има анонс от Министерството на земеделието и храните, че със средствата ще се подпомагат по-малките стопани. Ясни ли са схемите, чрез които ще се изразходват европарите за пандемията?
- Работим в няколко насоки. Първата е за компенсиране на преките щети, дошли като извънредна инвестиция от нашите земеделски стопани или преработватели. Визирам всички допълнителни разходи, които се направиха за превенция на персонала, за закупуване на предпазни материали, за дезинфекция, за работа на смени, на отделни екипи, тъй че те да бъдат изолирани един от друг. Тази схема я разработваме да функционира по модела на компенсаторно плащане за всяко едно стопанство на база на разходите, които са направени за превенция.

- Т.е., предприемачи и фермери трябва да пазят счетоводни документи, фактури…
- Задължително. Абсолютно задължително трябва да се пазят всички счетоводни документи за каквито и да е допълнителни разходи, направени във връзка с тази ситуация. Втората схема, върху която работим, е за осигуряване на допълнително кредитиране за подпомагане за чувствителни сектори - плодове, зеленчуци, животновъдство и биопроизводство. Това кредитиране ще се базира на обвързаната подкрепа (допълнителните субсидии, които се изплащат на база произведена и продадена продукция при плодове, зеленчуци, мляко и т.н., б.а.), която чувствителните сектори очакват да получат в рамките на календарната година. Т.е. приемете го като един вид потенциално авансово плащане с определена част от обвързаната подкрепа на базата на залог, че субсидията ще се прихване по-късно.

- През търговските банки ли ще се реализира схемата?
- Не, Държавен фонд “Земеделие” ще издава самия кредит, като ще поема обезпечение за определена част от субсидията за обвързана подкрепа след извършване на бързи проверки на терен. Лихвата по тези кредити предстои да се уточни.
Третата схема ще дойде на един последващ етап. Тя отново ще е компенсаторна мярка за нашите стопанства и ще се реализира, ако се стигне до ценови срив заради Covid-19. Започваме да наблюдаваме движението на цените на основните суровини и ако в някой сектор, заради кризата, възникнат сериозни смущения на пазара и падане на цените, може да изплащаме подобни компенсации.

- А колко трябва да се срине цената на дадена суровина, за да се приложи този механизъм?

Как конкретно ще се реализира подпомагането в условията на пандемия? Ще има ли санкции по одобрени, но забавени заради ситуацията проекти от ПРСР? Кои са проектите забавени повече от година и кога предстои финалното им одобрение. Забавя ли темп администрацията на фонд "Земеделие" в условията на дистанционна работа и какво се случва с кампанията за директните плащания. Всички тези отговори ще намерите в следващия брой на списание "Икономист", който ще е наличен в разпространителската мрежа на 3 април.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ