Води ли автоматизацията до устойчиво развитие?

Въпреки мрачните прогнози през последните десетилетия всъщност нашият живот се е подобрил по всички важни измерители

iconomist
iconomist / 29 November 2019 12:20 >
Води ли автоматизацията до устойчиво развитие?

Боян Рашев, управляващ съдружник в denkstatt България
На пръв поглед автоматизацията не въздейства положително за устойчивото развитие. Какво имам предвид? В публичното пространство за устойчиво развитие се говори предимно през теми като ограничаване на растежа на потреблението и населението, задоволяване на потребности през локални доставчици, използване на възобновяеми ресурси, грижа за бъдещите поколения и като цяло интересите на обществото се поставят пред тези на индивида. От друга страна, автоматизацията има въздействия точно на обратния полюс – подкрепя ръст на потреблението, води до глобализация на услугите, свързана е с употреба на невъзобновяеми ресурси, задоволяване на нуждите на индивида и не на последно място: фокусира се върху постигането на напредък сега и създаване на ползи за настоящото поколение. Автоматизацията и роботизацията водят до по-висока ефективност, но са свързани и с използването на много по-голямо количество енергия и ресурси. Факт е, че хората потребяват все повече, а технологичният напредък стимулира това потребление. Всичко това на теория противопоставя автоматизацията и устойчивостта. Но така ли е на практика?

Всъщност като всяка друга сфера, устойчивото развитие е пълно с митове. Един от най-устойчивите от тях е, че то изисква ограничаване на населението и на потреблението. На практика обаче устойчивото развитие се случва не въпреки, а благодарение на ръста на населението, потреблението на ресурси и богатството. Те причиняват ръст на търсенето и производството, които водят до недостиг на ресурси и замърсяване. Недостигът движи цените нагоре, а замърсяването предизвиква обществен натиск. В резултат се създават възможности, които изобретателите и инвеститорите запълват с иновации. Последните ни осигуряват по-висок стандарт на живот, отколкото преди да възникнат проблемите. Откриват се нови ресурси или техни заместители, цените падат, а замърсяването намалява. Повече хора живеят по-добре. И цикълът се завърта отново (виж графиката).

Въпреки мрачните прогнози през последните десетилетия, всъщност нашият живот се е подобрил по всички важни измерители. Живеем по-дълго и сме по-здрави, храним се по-пълноценно, учим и пътуваме повече, както показва Индексът на човешкото развитие. Потребяваме много повече стоки и услуги, без да сме изчерпали който и да е ресурс. Нещо повече, запасите и достъпността на всички основни ресурси – изкопаеми горива, метали и минерали, вода и храна – се увеличават. И това не е само мое мнение, а ситуацията според официални данни:

- Състоянието на околната среда се подобрява навсякъде, според изменението на Индекса на състоянието на околната среда на Университета Йейл в периода 2006 – 2016 г.
- Планетата ни става все по-зелена според изменението на Индекса на листната повърхност (NASA, 1982-2015 г.)
- Индексът на Саймън, който пресмята ресурсната обезпеченост на планетата, от 1980 до 2017 г. се е увеличил 4,8 пъти – толкова пъти по-голям достъп има човечеството до ресурси от икономическа гледна точка (ръст за последните 40 години).

Всичко това потвърждава, че устойчивото развитие води до все по-добро качество на живот в дългосрочен план. То се случва в условията на икономическа свобода, с възможностите за откриване и иновации. И какво се получава накрая? Точно автоматизацията и технологичният напредък са пътят към устойчивото развитие!

Още по темата
Роботите са тук

Текстът е публикуван в брой 47/2019 г. на списание "Икономист", който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.

Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ