3,2992 млн. заети в страната към края на сепрември

Безработните у нас са малко над 125 000

iconomist
iconomist / 14 November 2019 19:03 >
3,2992 млн. заети в страната към края на сепрември
НСИ представи и данни за състоянието на работната сила и на безработицата в нашата страна през третото тримесечие на настоящата година.

През трите месеца до края на септември общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години достига 3,2992 милиона, от които 1,7713 милиона са мъже и 1,5279 милиона са жени. Относителният дял на заетите лица от общото население на възраст 15 и повече години достига 55,3%.

Общо 2,0792 милиона от заетите работят в сектора на услугите (или 63,0% от всички заети лица), в индустрията са заети 989,8 хиляди (или 30,0% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 230,3 хиляди (7,0%).

Броят на безработните през третото тримесечие на 2019-а година е 125,4 хиляди, докато коефициентът на безработица се понижава до 3,7%, като намалява с 1,3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на 2018-а година.

НСИ отчита, че най-малък процент безработни през последното тримесечие на миналата година са тези с висше образование (14,8% от всички безработни), следвани от тези с основно и по-ниско образование (40,5% от всички безработни) и лицата със средно образование (44,7% от всички безработни). Коефициентът на безработица сред висшистите е едва 1,8%, сред лицата със средно образование е 2,9%, а сред хората с основно и по-ниско образование достигна 10,8 на сто.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ