КЗК заора в сделката за ЧЕЗ

Антимонополната комисия започна задълбочено проучване на придобиването заради застрахователен продукт за свободния пазар на ток, който дружествата на "Еврохолд" не предлагат, а търговците не използват

Пламен Енев
Пламен Енев / 18 October 2019 09:00 >
КЗК заора в сделката за ЧЕЗ
ЗАБАВЯНЕ: Втората фаза на проверката на антимонополния орган може да продължи до четири месеца, с опция за удължаване

Ден след като ръководството на "Еврохолд" обяви публично как смята да развива активите на ЧЕЗ в България, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която вече бе започнала проверка, реши, че ще трябва да изследва потенциалните ефекти от сделката задълбочено. Очакванията на експертите бяха концентрацията да бъде одобрена в рамките на нормалната едномесечна процедура, защото двете компании са от съвсем различни бизнеси, но антимонополната комисия намери необичаен повод да се разрови в придобиването.

Първият ефект от решението може да е забавяне на сделката, защото задълбочените проучвания на КЗК продължават до 4 месеца с възможност за удължаване с 25 дни, а придобиването трябва да бъде одобрено и от Комисията за енергийно и водно регулиране. Последната към момента не е обявила критерии, по които да извърши своята проверка.

Какво притеснява КЗК
"Еврохолд" оперира на застрахователния, лизинговия, автомобилния и финансовия пазар, а иска да придобие дружества, които работят в съвсем различен сектор - "ЧЕЗ Електро" (обществено снабдяване с електрическа енергия), "ЧЕЗ Разпределение" (експлоатация на електроразпределителната мрежа), "ЧЕЗ Трейд" (търговия с електрическа енергия), "Фри Енерджи Проджект Орешец" (ВЕИ инсталации), "Бара Груп" (ТЕЦ на биомаса, който още не е въведен в експлоатация) и "ЧЕЗ България", която е шапката на бизнеса на чехите в България. По отношение на основната дейност на придобиваните предприятия, каквито са разпределението и снабдяването с ток, няма как да има предпоставки за застрашаване на конкурентната среда вследствие на смяната на собствеността, защото те са ясно регулирани и географски ограничени от лицензите. Не може да става въпрос за потенциално господстващо положение и при производството на енергия, защото купувачът не разполага с такива мощности.

Самата КЗК в решението си от 10 октомври да започне втора фаза на проверка обяснява, че нехоризонталните сливания, каквото е това, е малко вероятно да възпрепятстват конкуренцията. Но намира повод за притеснение от евентуални конгломератни ефекти – обединяването на две различни дейности, които могат да се отразят на пазарните позиции, съответно на застрахователния и електроенергийния пазар. КЗК се фокусира върху обезпеченията на свободния пазар на електроенергия, и по-специално полиците "застраховка гаранция" на сегмента "Централизиран пазар на двустранни договори" (ЦПДД) на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ), като аргументира своята загриженост с факта, че този пазар е проблематичен и нестабилен. На пазара на двустранни договори, където според КЗК минават 78,47% от свободно търгуваните количества електроенергия, оперират "ЧЕЗ Трейд България" и "ЧЕЗ Електро България".

Изчисленията на антимонополната комисия показват, че първото има дял от 10 до 20 процента (не се посочва колко точно), а второто 5 – 10 на сто. В хода на ускореното проучване – за няколко дни, КЗК установява, че "Еврохолд" чрез дружествата си "Евроинс" АД и ЗД "ЕИГ Ре" ЕАД е лидер при предоставянето на "застраховка гаранция" за 2018 г. с пазарен дял 46,68%, като запазва водещата позиция и към 31.07.2019 г. с пазарен дял от 42,64%. Комисията посочва и че застрахователните услуги за 2018 г. формират 77,3% от общите приходи на групата "Еврохолд".

"Следователно след финализиране на планираната сделка може основателно да се предвиди, че предприятията – търговци на електрическа енергия от придобиваната група, ще имат гарантиран, бърз и финансово изгоден достъп до изискуемите застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение за търговията с електрическа енергия", обясняват комисарите.

Каква е ситуацията
Въпросната "застраховка гаранция" може да се ползва на свободния пазар на електроенергия от края на януари тази година като алтернатива на другите приемани обезпечения, каквито са банковата гаранция и паричният депозит. От БНЕБ не можаха да отговорят на въпросите на "Икономист" колко пъти е ползвана такава застраховка, тъй като не са страни при сделките. Източници от борсата изпитаха сериозно затруднение да се сетят за поне един път, в който се е стигало до предоставянето на застрахователна гаранция при търг за ток. Според енергийния експерт от Българския енергиен форум Иван Хиновски участниците на свободния пазар работят само с банкови гаранции, защото при тях няма забавяне нито при времето за издаване, нито при възможностите за удовлетворяване на претенции. На Хиновски не му бе известен случай на ползвана застраховка като гаранция на свободния пазар, затова определи като странно решението на КЗК да се задълбочи точно с този мотив.

 

ТЪРСИ СЕ: Няма данни "застраховка гаранция" да се е ползвала на енергийната борса, а дружествата на "Еврохолд" въобще не предлагат такъв продукт


Във вторник от "Еврохолд" внесоха допълнителни документи в КЗК, които би трябвало да разсеят опасенията от евентуални конгломератни ефекти. Застрахователните дружества от групата не са сключили нито една "застраховка гаранция" за търговия с електрическа енергия, защото не предлагат такъв продукт, се казва в писмото на холдинга до комисията, което бе публикувано и на сайта на кандидат-купувача. Документите изясняват и други важни детайли, отнасящи се до пазарните позиции на "Евроинс" и "ЕИГ Ре" по отношение на общото понятие "застраховки гаранция" на българския застрахователен пазар. Явно от КЗК са ползвали консолидираните данни от публичните отчети, публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор, защото разбивката на "Еврохолд" сочи, че по-голяма част от тези застрахователни продукти са реализирани в чужбина под формата на гаранционни застраховки при обществени поръчки. Ако приходите от "застраховки гаранция" извън страната се извадят от общите, делът на "Евроинс" и "ЕИГ Ре" на този пазар у нас е 5,1%, а с най-голяма позиция по отношение на тези продукти - 65,8%, излиза "ОЗК Застраховане" (компания, която беше свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, на когото се приписва собствеността на няколко търговеца на електрическа енергия).

1 2
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ