Security Expo 2018

БТА

Security Expo 2018 бе официално открито в София. Изложението е посветено на сигурността на дома и бизнеса, различни специализирани форми на охрана, противопожарна безопасност и киберзащита

БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

Коментари