Образователното неравенство в ЕС се запазва

Една от целите на ЕС за 2020 г. е да се намали на 15% делът на 15-годишните ученици, които имат слаби умения по четене, математика и природни науки

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Обзор на Европейската комисия за образованието и обучението, представен днес, показва, че националните образователни системи стават по-приобщаващи и по-ефективни. Документът потвърждава, че образователното равнище на учениците зависи до голяма степен от социално-икономическото им положение, съобщи пресслужбата на ЕК.

Европейската комисия подкрепя държавите в усилията им образователните системи постигат желаните резултати. Обзорът показва, че въпреки напредъка на държавите в ЕС по повечето от ключовите цели за реформа и осъвременяване на образованието, необходими са повече усилия, за да се постигне равнопоставеност.

Образователното равнище е важно при определянето на социалните резултати. Почти три пъти по-голяма е вероятността хората с основно образование да живеят в бедност или социално изключване, в сравнение с висшистите. Миналата година едва 44 на сто от младите хора на възраст 18-24 години, завършили прогимназия в рамките на средното образование, са били наети на работа. Сред хората на възраст 15-64 години безработицата е много по-висока при хората с основно образование, в сравнение с висшистите (16,6 на сто спрямо 5,1 процента). Социално-икономическото положение определя успеха на учениците - 33,8 на сто от учениците от семействата в най-неравностойно социално-икономическо положение имат слаби резултати в сравнение с едва 7,6 на сто от техните връстници с най-привилегирован произход.

Една от целите на ЕС за 2020 г. е да се намали на 15 на сто делът на 15-годишните ученици, които имат слаби умения по четене, математика и природни науки. ЕС се отдалечава от тази цел, особено при природните науки, където делът на учениците със слаби постижения се е увеличил от 16 на сто през 2012 г. на 20,6 на сто през 2015 г.

Особено уязвими са хората, родени извън ЕС. Тази група често се изправя пред препятствия, например бедни родители или родители с ниско образование; това, че у дома не се говори на местния език; достъп до по-малко културни ресурси и изолация; слаби социални мрежи в държавата, в която чужденецът е пристигнал. Младите мигранти са заплашени повече от слаби резултати в училище и от преждевременно напускане на образователната система. Миналата година 33,9 процента от хората на възраст 30Ч34 години в ЕС, но родени в държава извън Общността, са били с ниска квалификация (прогимназиално или по-ниско образование) в сравнение с едва 14,8 на сто от родените в ЕС техни връстници.

В ЕС инвестициите в образованието са се възстановили от финансовата криза и са нараснали леко (1 процент спрямо предходната година). Увеличение е отчетено от около две трети от държавите в ЕС. Четири държави са увеличили инвестициите с над 5 процента.

Споделяне

Оставете коментар

..................................