Забавящите горенето вещества забавят и детското развитие

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Веществата за забавяне на горенето, които се влагат в широк кръг потребителски продукти и мебели, може да се окажат вредни за децата подобно на оловото, показва проучване, публикувано в сп. Environmental Health Perspectives. Според него десетократното увеличение в излагането на бременна жена на химикали, наречени полиброминирани дифенилни естери (PBDE), води до намаляване на коефициента на интелигентност при децата ѝ средно с 3,7 процентни пункта. За сравнение десетократен ръст на излагането на олово, което е известен невротоксин, забавя развитието със 7 процентни пункта.

Новото изследване обобщава и оценява досегашните проучвания, свързани с безопасността на тези химикали. Изследователите са разглеждали 10 проучвания, които показват връзката между забавителите на горене и интелигентността и са анализирали още девет, които търсят връзка между химикалите и синдрома на хиперактивност и дефицит на вниманието. Последните изследвания не са показали свързаност между излагането на химикали и свързани с дефицит на вниманието проблеми.

Но при забавителите на горенето свързаността е ясна. „Данните показват, че PBDE вредят на детския интелект“, казва Джулия Лам от университета в Сан Франциско, ръководител на изследването. „Резултатите са ясни – забавителите на горенето вредят на детското развитие и са необходими законодателни решения“, категорична е тя.

Не е ясен начинът, по който химикалите оказват влияние върху детския интелект. Предполага се, че те вредят на дейността на ендокринната система, която по времето на бременността има огромен ефект върху развитието на мозъка на плода.

Няколко вида забавители на огъня са забранени за използване или вече не се влагат в продукти в САЩ. Но това не означава, че рискът е намалял. Изследване, публикувано в средата на май в сп. Enviromental Science & Technology, показва, че нивото на забавители на горенето се задържа в телата на хората, а при някои дори се увеличава с времето. Предполага се, че химикалите се връщат в атмосферата след изгарянето в инсинератори на различни продукти по веригата на отпадъците, защото на практика те не се разграждат.

Така химикалите се връщат в хранителната верига, след като старите мебели и дунапрени се изхвърлят на сметищата или биват изгорени, като отиват в атмосферата.

Самото им използване в индустрията също е свързано с проблеми. Доказано е, че те забавят огъня, но от друга страна, химикалите допълнително увеличават отровните газове, които се получават по време на пожар, така че може да се окажат и по-вредни от пламъците за човешкия живот.

Учените препоръчват преди покупка на мебели потребителите да гледат на етикетите дали в тях са вложени подобни вещества. те препоръчват и по-често почистване с прахосмукачка – както на помещенията, така и на мебелите, защото забавителите на горене, които са в най-големи количества в използваните в мебелите дунапрени, стават част от домашния прах. Също така е важно и доброто старо правило за измиване на ръцете преди хранене.

Споделяне

Оставете коментар

..................................