Всички за КТБ, КТБ за един Избрана

Законопроектът на ДПС отваря врата за много и дълги съдебни дела, при които ще се погази правната сигурност и защитата правото на собственост

мнение Обединител: Ако и опозицията подкрепи законопроекта на тримата депутати от ДПС, 44-тото НС може да се превърне в еднопеевски парламент
Обединител: Ако и опозицията подкрепи законопроекта на тримата депутати от ДПС, 44-тото НС може да се превърне в еднопеевски парламент / БТА
Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Иван Брегов
Институт за пазарна икономика

В края на октомври 2017 г. трима депутати от ДПС, сред които Делян Пеевски, внесоха промени в Закона за банковата несъстоятелност. Tова даде повод за още едно свързване на успелия млад българин с неуспялата да оцелее Корпоративна търговска банка.

Текстовете, на които предстои второ гласуване в парламента, предвиждат синдиците на банката да имат правомощието да отменят редица действия, извършени от квесторите на банката. Квесторите са лицата, които реално управляват банката в преходния период между искането за откриване на производство по несъстоятелност и назначаването на временни синдици. В случая с КТБ по време на управление на квесторите бяха извършени поредица сделки, с които се предполага, че е ощетена банката, а поради това е намаляло имуществото за удовлетворяване на кредиторите. Законотворците от ДПС предвиждат всички сделки за погасяване на задължения към банката, които не са погасени с парични плащания, да могат да бъдат обявени за недействителни със задна дата. Тук попадат цесиите, прихващанията, освобождаванията на обезпечения по кредити, дължими към КТБ, и др.

Желанието дълговете към КТБ да бъдат събрани е похвално, но това трябва да бъде по правилата на закона и при спазване на принципните положения в правото. На пръв поглед намеренията в законопроекта са добри. По-внимателен прочит обаче разкрива, че законодателната техника е порочна, а зад порочната техника всъщност прозират порочните намерения.

Принципите в правото са базисните неща, които трябва да знае всеки юрист, и са със същата важност като принципите в медицината – нарушаването им води до фатален край или до тежки и непоправими усложнения.

1. Действие на гражданския закон във времето и спрямо лицата
Принципът на действие на законите е да действат занапред, спрямо действията и събитията и породените от тях последици, настъпили след влизане на закона в сила. Законопроектът на ДПС предвижда действие пет години назад във времето за всяка сделка от откриване на производството по несъстоятелност. По принцип в правото действието назад във времето се прилага по изключение, за да уеднакви начинът на уреждане на правни отношения и само ако води до по-благоприятен режим. Към настоящия момент по несъстоятелността на КТБ са приложени отменителни искове спрямо част от длъжниците за период от 2 години при влезли в сила съдебни решения. При приемане на 5-годишен срок ще се създаде разнородна и противоречива практика – за едни длъжници режимът ще е по-благоприятен, а за други – по-тежък.

2. Непропорционална намеса на държавата в отношенията на трети страни
Мотивите на вносителите за изменение на Закона за банковата несъстоятелност са да бъде по-добре защитен общественият интерес. Защитата на прокламирания държавен интерес е могла да бъде постигната най-добре, ако държавата беше упражнявала надзорни функции чрез БНБ преди фалита на КТБ. Друга, неупражнена и пропиляна възможност бе извършването на разследване от международни експерти, но за това предложение 43-тото НС, вкл. и ДПС, не намериха смелост. Ползвани бяха услугите на българската прокуратура.

Предложените текстове биха имали ефект, ако бяха поискани от синдиците в по-ранен момент. В производствата по несъстоятелност целта е да се постигне бързо разпределяне на имуществото на фалиралия и бързо удовлетворяване на кредиторите. Приложимостта на текстовете при тези обстоятелства обрича закона на трудно и бавно прилагане. Практиката е колкото повече са производствата и колкото по-назад във времето, толкова по-бавно да е събирането на вземанията и събираемостта да е по-ниска. В този случай ще се стигне до множество и дългосрочни съдебни процеси, при които ще се погази още един принцип – този за правната сигурност и защитата правото на собственост.

3. Неяснота на самите текстове
Предложенията на Цонев, Хамид и Пеевски оставят врата за избирателно прилагане на закона от страна на синдиците, тъй като отмяна ще се иска по тяхна преценка, или по-лошото – за прилагане в угода на интересите на един от законотворците (законопроектът бе предложен за разрешаване на казуса с „Дунарит” и „Емко”).

Приемането на закона, ако се случи, ще потвърди тезата за наличието на скрита управляваща коалиция между ДПС и ГЕРБ и т.нар. Патриоти. Ако се присъединят и другите опозиционни партии, това би означавало, че фигурата на депутата Пеевски се явява всепартиен обединител, а 44-тото НС не без основание може да се нарече еднопеевски парламент.

Далеч по-важно бе да бъде изследвана дейността и на квесторите, и на синдиците, като при установяване на злоупотреби им бъде потърсена отговорност. При детайлното разплитане на злоупотребите и свързаните с тях лица би могло да се стигне и до отговора в кой период от живота на КТБ кой я е разграбвал. Това именно е реалният обществен интерес. И тук като че ли инициаторите на законопроекта и тези, които вероятно ще го гласуват, нямат нищо против обществения интерес, стига той да води до тяхната политическа и икономическа лична изгода.

Текстът е публикуван в брой 6/2018 г. на списание "Икономист", който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................