Езикът на тялото

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

 

Ана Динкова, консултант корпоративни комуникации и бизнес етикет

Жестовете, мимиките, маниерите и дори стойката ни разкриват много бързо и ясно какви сме ние, какво мислим и дали се чувстваме комфортно в определена ситуация. Невербалната комуникация е съществена част от общуването и ето какво трябва да знаем, за да не изпадаме в неудобни ситуации и да извличаме максимална полза от всяка среща, запознанство и дори преговори.

Походка и стойка

Прекалено бързата походка издава припряност, а бавната и влаченето на крака показват несигурност. Прегърбената стойка, скръстените ръце и дланите в джобовете подават сигнал за притеснение, дискомфорт, отбранителна позиция. Хората, които се движат или седят с изправен гръб, прибран корем и спокойно отпуснати рамене, внушават доверие и спокойствие. Когато държим ръцете си до тялото и жестикулираме спокойно, докато сме прави, или поставяме дланите си върху масата, когато сме седнали, демонстрираме откритост и спокойствие.

За предпочитане е да сядаме с прави и прибрани в коленете крака, като дамите е по-добре да кръстосват глезените, отколкото коленете. Избягвайте потропването с крак по пода, както и люлеенето на кръстосаните крака – показват нетърпение и досада, а и тези тикове могат да бъдат доста неприятни за седящите непосредствено до вас. По същата логика избягвайте потракването с химикал по масата или игра с механизмите на пишещите средства, особено по време на срещи!

Жестикулиране

Италианците се шегуват, че с вързани ръце няма да могат да говорят, защото почти по цялата територия на Ботуша се жестикулира изключително много. Не навсякъде обаче се гледа на прекомерното жестикулиране с добро око. Честото и хаотично жестикулиране може да е признак на досада, несигурност и дори агресивно поведение особено ако с жестовете си навлизаме в личното пространство на околните. Контролирането на движението на ръцете изисква дисциплина и воля, но е добре жестовете да бъдат грациозни, пестеливи, елегантни и своевременни в контекста с разговора.

Движение на главата

и лицеви изражения

Движението на главата и очите ни предават най-важната информация. Дали кимаме прекомерно често в съгласие, или гледаме със свъсени вежди и показваме неразбиране и негативизъм, често повлиява веднага на околните. В единия случай може да изглеждаме наивни и добродушни, в другия песимисти и негативно настроени.

Затова избягвайте твърде честото кимане и поклащане на глава в знак на съгласие или несъгласие, както и прекомерното ѝ накланяне настрани. Дръжте врата отпуснат и спокоен, главата изправена и гледайте своите събеседници директно в очите. Поддържането на контакт очи-в-очи е най-лесният начин да спечелим доверието на околните. Използвайте го, като при запознанства и ръкувания винаги се усмихвайте – кратката и не прекомерно широка усмивка показва приветливост и емпатия.

Обратното на усмивката е нацупеното, сбръчкано лице с навъсени вежди – избягвайте тези мимики, защото подсказват неприязън, неодобрение, отегчение и дори гняв. Научете се да гледате спокойно, без да се вторачвате и без да избягвате директните погледи, това говори за сигурност, увереност, откритост, спокойствие и вяра в собствените знания и умения.

Да успеете да овладеете езика на тялото, е изключително силно средство както за да можете да се представяте добре, така и за да умеете да разгадавате околните. Умението да сдържаме негативните жестове и гримаси може да се окаже важно в преговори, а способността ни да комуникираме невербално може да помогне за изграждането на положителен имидж и оттам да увеличи нашето влияние и харизма.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................