Износът и вътрешното потребление докараха 3,9% ръст на българската икономика Избрана

През третото тримесечие външнотърговското салдо е положително, в размер на 3,5 млрд. лева

новини икономика Износът и вътрешното потребление докараха 3,9% ръст на българската икономика
Gulliver photos/Getty images
Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Брутният вътрешен продукт на България се повиши през третото тримесечие на 2017 г. с 0,9% спрямо второто тримесечие, когато нарасна с 1,0%, показва експресна оценка на Националния статистически институт. На годишна база икономиката нараства с 3,9% при 3,7% през периода април - юни.

Според НСИ за третото тримесечие БВП в номинално изражение възлиза на 27,336 млрд. лева, като реализираната добавена стойност е в размер на 23,408 млрд. лева. Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (68,9% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 18,839 млрд. лева. През третото тримесечие на годината бруто капиталообразуването е за 4,99 млрд. лева и формира 18,3% от БВП на страната.

Данните на НСИ показват, че основен принос за икономическия растеж през периода юли - септември спрямо второто тримесечие има износът на стоки и услуги, който добави 3,2% към растежа на БВП, следван от крайното потребление, което допринесе с 1,1% към икономическата експанзия. На годишна база крайното потребление за третото тримесечие се увеличава с 4,6% (след повишение с 3,8% през второто тримесечие и с 4,6% в началото на годината), докато брутната добавена стойност се увеличава с 4,2% (след повишение с 3,9% през второто тримесечие). През трите месеца до края на септември износът на стоки и услуги нараства на тримесечна база с 3,2% и бележи ръст на годишна база от 4,4%.

По-солидният растеж на износа от този на вноса води до положително външнотърговското салдо през третото тримесечие в размер на 3,507 млрд. лева, добавяйки 3,2 процентни пункта към растежа на БВП.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................