България за първи път пусна дълг с отрицателна доходност Избрана

Постигнатата доходност за 4-годишните ДЦК с падеж 2021 г. е -0,19%

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

На проведен на 13 ноември аукцион за преотваряне на емисия 4-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 22 февруари 2021 година за първи път е била постигната отрицателна среднопретеглена годишна доходност, която възлезе на -0,19 процента, съобщи пресцентърът на Министерството на финансите.

Съвкупният обем на пласираните книжа е 30 млн. лв., а общият размер на подадените поръчки е достигнал 63,38 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,11. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е 39 базисни пункта (100 базисни пункта са 1 процент, бел.ред.).

В сравнение с предходния аукцион за същата емисия през юни 2017 г. доходността намалява с 24 б.п., а спредът спрямо германските облигации - с 20 базисни пункта.

Разпределението на участниците показва водещата позиция на банките, които придобиха 86,67 % от предложеното количество, а останалите 13,33 % бяха придобити от гаранционните фондове.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................