Увеличава се стокообменът с Швейцария

По данни на анализа за периода 2000-2008 година вносът от ЕС нараства средно с 5%, от Румъния - с 15%, а от България той се увеличава с 18%

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Вносът на стоки от България и Румъния за Швейцария се е увеличил 10 пъти, а износът е нараснал три пъти за последните 10 години. Това се съобщава в анализ на Федералната митническа служба на Швейцария по повод на 10-годишнината от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз, цитиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

По данни на анализа за периода 2000-2008 година вносът от ЕС нараства средно с 5%, от Румъния - с 15%, а от България той се увеличава с 18%.

Общият размер на износа от България за Швейцария през 2016 година възлиза на 261 млн. франка.
Износът на Швейцария за България и Румъния за миналата година също бележи рекордния 1 на сто от целия износ на страната, се посочва в прессъобщението. След 2000 година търговският обмен с България нараства с 14% годишно, а с Румъния - с 22%, което е значително по-високо в сравнение с износа за ЕС, който като цяло расте с по 6%.

През 2016 година износът на Конфедерацията за България е на стойност 360 млн. франка, което е рекорд изобщо в стойността на изнесените за България стоки.

България и Румъния изнасят основно текстил, облекла и обувки. През 2016 година Швейцария е внесла от България текстил, облекла и обувки на стойност над 100 млн. франка или това е 41% от целия внос от България. Румъния е изнесла - текстил, облекла и обувки на стойност 211 млн. франка или това е 36% от общия внос.

На второ място са стоки и продукти от групите - машини, метали и електроника, като България изнася основно метали, а Румъния - превозни средства. Основните продукти, които се изнасят от Швейцария за двете балкански страни са химически и фармацевтични продукти, които правят почти половината от целия износ.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................