Оценете
(0 гласа)

Ценните метали като инвестиции – разликите Избрана

За разлика от цената на златото тази на среброто се влияе в голяма степен от бизнес климата и състоянието на индустриалното производство

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Георги Вулджев, tavex.bg

Широко е разпространена погрешната представа, че златото и среброто са почти идентични скъпоценни метали и инвестиции. Истина е, че те са сходни в много отношения и исторически най-разпознаваемите им употреби – като бижута и пари – са едни и същи. Но тази представа е подвеждаща. Освен прилики между двата основни скъпоценни метала съществуват редица ключови разлики. Като инвестиционни активи те всъщност са много по-различни, отколкото повечето хора предполагат.

Профил на глобалното търсене
Разбивката на това, за какви цели е било използвано цялото количество злато, изкупено в света през 2015 г. (виж графика 1), показва, че най-голямо е търсенето с цел изработка на бижута, следвано от чисто инвестиционни цели под формата на монети и кюлчета. Веднага се забелязва много ниският дял на търсене от страна на индустриалния сектор.

Друго нещо, което трябва да се отбележи, е, че търсенето на злато с инвестиционни цели е доста по-голямо, отколкото изглежда на пръв поглед. Покупките на злато от страна на централни банки и други финансови институции всъщност представляват търсене с инвестиционна цел. Динамиката на това търсене се влияе от много от същите фактори, от които се влияе и търсенето на злато, което спада в по-тясната категория „инвестиции“. Например в периоди на икономическа криза и несигурност търсенето на злато расте както от страна на частни инвеститори, така и на централните и частните банки. В такива периоди банките се опитват да натрупат по-високи резерви от всякакъв вид, включително злато, за да се подсигурят срещу фалит на своите длъжници и загуба на ликвидност.

Освен това част от търсенето на злато за изработката на бижута също се дължи на „скрито“ инвестиционно търсене. Според World Gold Council една от основните причини търсенето на златни бижута да е толкова високо в страни като Индия и Китай (пазарът там формира 60% от световното потребление на златни бижута) е, че населението на тези страни вижда тези бижута като средство за подсигуряване на своите спестявания и хеджиране срещу инфлация.

Според данните на The Silver Institute за глобалното търсене на сребро през 2015 г. то е много по-търсен метал в индустрията, отколкото златото. 50,3% от цялото сребро на пазара в света е било закупено за индустриални цели (виж графика 2). На второ и трето място се нареждат дяловете на среброто, закупено с цел производство на монети и кюлчета (които се използват за инвестиционни цели) и за изработка на бижута и скъпоценности. На последно място, с едва 5,4% дял, се нареждат покупките на сребро с цел производство на сребърни съдове и прибори.

Огромната разлика между търсенето на злато и сребро от страна на индустрията се дължи основно на разликите във физическите характеристики на двата метала. Среброто е най-електропроводимият и най-термично проводимият от всички метали и е ключов елемент при изработката на всякакви видове електроника. Дистрибуцията на електричеството зависи от сребърни контакти в превключватели и прекъсвачи. Среброто е и най-рефлективният метал и употребата му продължава да е широко разпространена във фотографията.

Разликите
Разликите показват, че динамиката при цената на среброто се определя от много по-широк диапазон от различни фактори, отколкото тази на златото. Поради своята широка употреба в индустрията среброто на практика освен скъпоценен е и индустриален метал, което означава, че неговата цена в много по-голяма степен се влияе от бизнес флуктуациите в индустрията. Например понижено търсене на стоки в електрониката ще доведе и до понижено търсене на сребро, което би оказало отрицателен ефект върху цената на метала.

На глобално ниво златото в много по-голяма степен от среброто играе ролята на инвестиционен и монетарен метал. Това си личи от разликите в профилите на употребата на двата метала и най-вече от факта, че за среброто няма търсене от страна на централни банки и други финансови институции, докато при златото те са третият най-голям потребител.
Разликите в профила на търсенето и употребата показват, че златото е само и единствено скъпоценен метал, докато среброто е и квазииндустриален метал. Тази ключова разлика играе и много важна роля по отношение на флуктуациите в цените на двата метала.

Ценова динамика
Динамиката в ръста на цените на златото и среброто (за тройунция) на месечна база за последните 20 години показва, че при среброто тя варира в много по-широки граници, отколкото при златото (виж графика 3). Най-високото месечно темпо на растеж при цената на златото е било 17,35% през септември 1999 г., а най-високото темпо на спад е било 17,38% през октомври 2008 г. Докато при среброто рекордното темпо на растеж е било 28,60%, а на спад 28,40%.

Въпреки по-голямата вариация и волатилност и съответно допълнителният риск, който среброто носи, то не е по-добра инвестиция от гледна точка на дългосрочната му възвръщаемост. В рамките на разглеждания 20-годишен период цената на златото се е покачила с общо 248%, а на среброто с 235%, или средно 12,4% годишен растеж при първия метал и 11,7% при втория. Както се вижда, инвестицията и в двата метала е била много висока през последните 20 г., по-висока от тази на инвестиции в много други активи.

Малката разлика в полза на златото за разглеждания 20-годишен период е значително по-голяма през последните десет години – от началото на 2007 г. насам цената на златото се е увеличила с 92%, а тази на среброто с 32%.

Данните показват и много по-голямата краткосрочна динамика при среброто. Например за пет месеца, от края на октомври 2003 г. до края на март 2004 г., цената на среброто нараства с цели 52,4%, а на златото с едва 9,7%.Но точно един месец по-късно, към края на април 2004-та, цената на среброто вече е с 23,9% по-ниска. Има и други такива периоди, което показва, че инвестициите в сребро в по-краткосрочен план, в рамките на няколко месеца или година-две, могат да се окажат по-успешни.

Разбира се, за инвеститорите е много по-трудно да се възползват от краткосрочни тенденции, отколкото от дългосрочни. Това изисква много точен тайминг, задълбочено познание за състоянието на пазара, в който се инвестира и акуратна преценка за бъдещата му динамика. Краткосрочните спекулации са нещо, в което дори най-опитните инвеститори често се провалят. Поради това, въпреки че спекулациите с цената на среброто могат да са много доходоносни в краткосрочен план, благодарение на по-високата волатилност, те са и по-рискови.

Освен това не трябва да се забравя, че основното предимство на инвестиционното злато пред инвестиционното сребро е липсата на ДДС.

Поради огромното търсене на среброто за индустриални цели неговата цена в много по-голяма степен е зависима от състоянието на индустриалното производство, от бизнес климата като цяло. Докато цената на златото в много по-голяма степен се влияе от чисто монетарно-инвестиционни фактори, като нивата на лихвените проценти и ценовата инфлация. Те, разбира се, влияят и на търсенето и съответно на цената и на среброто, но в по-ограничена степен.Текстът е публикуван в брой 24/2017 г. на списание "Икономист", който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.

Прочетена 216 пъти
Споделяне
Добавената стойност на обучението в западно училище Добавената стойност на обучението в западно училище Почистване на бюджета преди лятото* Почистване на бюджета преди лятото*

Оставете коментар

.....................................