КФН вкара квестори в две застрахователни компании

На дружествата е забранено временно да сключват нови застрахователни договори заради нарушения

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Комисията за финансов надзор (КФН) е забранила на две застрахователни компании временно да сключват нови застрахователни договори заради нарушения и е назначила квестори, съобщи Investor.

КФН забранява свободното разпореждане с активи на Застрахователна компания „Надежда” АД за срок от един месец, считано от датата на издаване на настоящото решение, заради установени нарушения на нормативната уредба, свързани с образуването на техническите резерви, както и поради констатираното неспазване на минималното капиталово изискване.

Компанията няма да може за период от един месец да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях.

За един месец като квестор на компанията е назначена Розалина Градинарова-Стоянова. Тя ще осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на Застрахователна компания „Надежда” АД, в това число функциите на работодател.

Задачата ѝ е да установи финансовото състояние на компанията и да отстрани нарушенията.

Другата засегната от мярката компания е „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК“, като периодът също е един месец. Компанията е нарушила разпоредбите за минималното капиталово изискване.

За неин синдик е назначена също Розалина Градинарова-Стоянова със същата основна задача – да установи финансовото ѝ състояние.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................