От 1 юли БНБ ще смята основния лихвен процент по нов начин

За база ще се използва междубанковия индекс "ЛЕОНИА Плюс", който е с по-голяма представителност

новини икономика От 1 юли БНБ ще смята основния лихвен процент по нов начин
Gulliver photos/Getty images
Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

От 1 юли БНБ ще изчислява по различен начин основния лихвен процент, става ясно от решение на управителния съвет на централната банка, взето на 16 март. За база на ОЛП вместо досегашния индекс ЛЕОНИА, който е средно аритметично на сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар, банката ще използва новия инвекс "ЛЕОНИА Плюс"

Новият индекс „ЛЕОНИА Плюс“ се отличава от ЛЕОНИА по по-широкия обхват от доставчици на данни, в който ще се включват всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на чуждестранни банки в страната. Освен това е променен подходът при отразяване на дните, в които няма сключени сделки - когато в даден работен ден на междубанковия пазар няма сключени сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ ще публикува стойността на индекса „ЛЕОНИА Плюс” като неналичен, означено с „n/a“, а не както досега, чрез публикуване на стойността на индекса от предходния работен ден. Описаните промени имат за цел да осигурят максимално широка представителност и надеждност на индекса „ЛЕОНИА Плюс“, обясняват от банката.

ОЛП се използва основно като база при изчисляването на лихвите за забава за погасяване на задължения към държавата, като там се използват данните за основната лихва към 1 януари и 1 юли с добавка от 10 процентни пункта. От 1 февруари 2016 г. неговата стойност е 0,00%.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................