Бизнес етикет

Колко важно е заглавието на имейла
Девет начина да напишете тема на писмо, която трудно може да се игнорира

Една скучна тема на имейл може да означава, че той никога няма да бъде прочетен. Сигурно вече знаете, че не бива да пишете заглавията само с главни букви, защото изглеждат като спам, но как да ги оформяте? Business Insider потърси мнения на експерти по темата, за да формулира основните компоненти, ...
Повече информация

Създаване на споделена стойност
Как социалните каузи могат да станат част от бизнес дейностите и да генерират печалба

Пенка Коркова, denkstatt България Creating shared value (CSV), създаване на споделена стойност. Преди да сте си помислили, че това е поредната нова абревиатура, която се носи върху захарни облаци и е далеч от „живия живот“, прочетете все пак докрай статията и в последните параграфи ще се убедите, че принципите вече ...
Повече информация

Краят на хартията и мокрия печат
730 административни структури вече си обменят документи по електронен път, което сериозно ще облекчи гражданите и бизнеса

Край на хартията, на документите с мокър печат, на входящ и изходящ номер и на куриери, които да ги разнасят с дни между институции, част от които се намират една до друга. Така трябва да завърши 2018 г. за близо 750 административни структури у нас. До 30 ноември е крайният ...
Повече информация

Истинската стойност на въздействията на бизнеса
#2 | Как да определим кои са значими последствия върху околната среда от цялата верига на създаване на стойност

Иван Паспалджиев, denkstatt България Бизнесът управлява въздействието си върху околната среда било то поради законови изисквания, или поради цели, спуснати от централата на компанията майка, а понякога и просто защото иска да допринесе за по-добра жизнена среда. Често обаче дейностите, свързани с околната среда извън минималните законови изисквания, са с ...
Повече информация
Gulliver photos/Getty images

Ако знаех по-рано…
Някои сурови истини за предприемачеството, които ще помогнат на всеки начинаещ бизнесмен

Всеки бизнес има предизвикателства, но повечето хора са склонни сами да научават как да се справят. Често по трудния начин. Няма как да не сте чували фразата „Иска ми се да знаех това, когато започвах“. Е, няма нищо срамно да питаш, за да не губиш енергия и ресурси по пътя ...
Повече информация
shutterstock

#I Международен етикет: Северна Америка

Ана Динкова, експерт по комуникации и бизнес етикет Повечето хора асоциират Северна Америка със САЩ, но нека не забравяме, че Канада и Мексико са на същия континент. Но ако заради големите разлики в темперамента и културата последната държава се приобщава към Латинска Америка, в бизнес етикета в САЩ и Канада ...
Повече информация
Shutterstock

Как да общуваме с партньорите си в чужбина

Бизнесът е много повече от годишни отчети, печеливша маркетинг стратегия, обороти и печалба, но за жалост все по-малко хора днес оценяват силата на вежливостта в бизнес отношенията, постепенното изграждане на дълготрайни взаимоотношения и създаването на доверие у хората, с които се работи: колеги, партньори, клиенти и не на последно място, ...
Повече информация
Shutterstock

В командировка със самолет
Ана Динкова, експерт по комуникация и бизнес етикет

Когато сме на бизнес пътуване, следва да продължим да спазваме бизнес етикета, от една страна, защото изпълняваме нашата служебна роля, но от друга – тъй като сме в социална ситуация, следваме и правилата от социалния етикет, т.е. в никакъв случай не бива да забравяме, че трябва да бъдем вежливи при ...
Повече информация
Shutterstock

Кой управлява устойчивото развитие в компанията?
#6 | 43% от фирмите в света търсят начин да синхронизират дейностите си по КСО с бизнес целите на организацията

Климентина Рашева, управляващ партньор, denkstatt България Често в разговорите с клиенти и партньори стигаме до въпроса: Кой трябва да бъде зает с устойчивото управление на компанията, в кой отдел и за какво да отговаря? В голяма част от компаниите в България заетите с устойчиво бизнес развитие са мениджъри и експерти ...
Повече информация
Shutterstock

Внедряване на системата за защита на личните данни
#10 | Препоръчва се тя да функционира пробно поне един месец

Иван Савов, председател на Европейския институт за риск политика Вече сме към края на внедряването на новата система за защита на личните данни в компанията – направили сме анализ на личните данни и на риска и сме разработили документация за системата за защита. Това, което следва от тук нататък, е ...
Повече информация
Loading...