1 095 лева е средната работна заплата за четвъртото тримесечие на 2017 г Избрана

На годишна база увеличението е 5,6%

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Според предварителните данни на НСИ средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е 1 084 лв., за ноември - 1 078 лв., и за декември - 1 123 лева, или средно тя е 1095 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 5.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование" - с 19.2%, „Операции с недвижими имоти" - със 7.7%, и „Други дейности" - с 6.2%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.6% нагодишва база, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Образование" - с 18.5%, „Други дейности" - с 14.5%, и „Административни и спомагателни дейности" - с 14.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са в секторите създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения"- 2 448 лева, Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 808 лева, Финансови и застрахователни дейности" - 1 783 лева.
Най-нископлатените са от хотелиерство и ресторантьорство, други дейности и строителството.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.2%, а в частния - с 10.8%.

Споделяне

Оставете коментар

.....................................