Съдиите избират представителите си във ВСС

Споделяне

Икономист

Икономист

iconomist.bg

newsroom@iconomist.bg

Съдиите избират днес своите шестима представители в следващия Висш съдебен съвет (ВСС). Гласуването с хартиени бюлетини започна в 08,00 ч. в Съдебната палата в София и ще продължи до 18,00 ч., съобщава "Правен свят". Право на участие в избора имат всички 2238-ма съдии от страната, като 1677 от тях са заявили електронно гласуване през интернет.

Кандидатите за членове на съвета от квотата на съдиите са 27. Изборът днес може да приключи окончателно, ако бъдат избрани и шестимата членове на бъдещия ВСС. За да стане това, изборът трябва да е редовен, като в него участие вземат повече от половината от съдиите и шестима от кандидатите получават повече от половината действителни гласове.

Ако изборът не е редовен, утре ще се проведе нов, който ще се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас. Втори тур утре ще има и ако няма шестима избирани с повече от половината гласове днес. В такъв случай, той отново ще се проведе от 08.00 ч. до 18.00 ч. в Съдебната палата в София. От ВСС уточниха, че при втори тур съдиите, гласуващи електронно, ще използват същите талони за гласуване, които са ползвали днес.

Ако и на втория тур няма шестима избрани кандидати с необходимия брой гласове, за избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове, местата във ВСС ще се определят с жребий, както това се случи за едно от местата в прокурорската квота.

Кандидатите на съдиите са:

Атанаска Дишева – съдия във Върховен административен съд

Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас

Вера Цветкова – съдия в Апелативен съд – София

Владимир Вълков – съдия в Софийски районен съд

Георги Георгиев – съдия в Апелативен съд – Варна

Емил Дечев – съдия в Софийски градски съд

Ерна Жак Якова – Павлова – председател на Районен съд – Варна

Илияна Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас

Калин Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил

Красимир Шекерджиев – съдия във Върховен касационен съд

Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град

Красимира Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд

Любомир Нинов – съдия в Районен съд – Варна

Методи Лалов – съдия в Софийски районен съд

Мирослав Йорданов – съдия в Районен съд – Русе

Мирослав Начев – председател на Окръжен съд – Кюстендил

Николай Гунчев – съдия във Върховен административен съд

Олга Керелска – съдия във Върховен касационен съд

Пламен Дацов – съдия в Апелативен съд – София

Райна Мартинова – съдия в Софийски районен съд

Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник

Светлозар Рачев – съдия в Административен съд – Габрово

Севдалин Мавров – съдия във Върховен касационен съд

Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив

Татяна Жилова – съдия в Административен съд – София-град

Цветинка Пашкунова – съдия във Върховен касационен съд

Янко Янев – председател на Апелативен съд – Велико Търново

Споделяне

Оставете коментар

...................................