Бариерите пред командировките на служители в ЕС пречат на бизнеса

Само германските компании харчат за това 50 млн. евро годишно

iconomist
iconomist / 22 October 2018 09:24 >
Бариерите пред командировките на служители в ЕС пречат на бизнеса
Голяма част от европейските компании все още срещат трудности при изпращане на свои служители в командировка в друга страна членка на Европейския съюз (ЕС), смята Тило Бродман, главен изпълнителен директор на германската Mechanical Engineering Association (VDMA), която представлява повече от 3200 малки и средни предприятия.

„Какво е необходимо, за да изпратите един работник от вашата страна до друга?“, пита Бродман, добавяйки: „Ако вярвате в гладкото функциониране на единния европейски пазар, може да останете доста изненадани. Всъщност това отнема много време и изисква много документи“.

Той посочва за пример Франция, където е изключително трудно дори за германски гражданин, да бъде изпратен в командировка. Уведомлението за изпращане на служител в Испания изисква документация на испански език, така както за Франция са необходими преведени на френски език лични документи и разрешително от компанията, при която се изпраща работникът, предава Euractiv.

Той посочва за пример Франция, където е изключително, трудно дори за германски гражданин, да бъде изпратен в командировка. Уведомлението за изпращане на служител в Испания изисква документация на испански език, така както за Франция са необходими преведени на френски език лични документи и разрешително от компанията, при която се изпраща работникът, предава Euractiv, цитирана от Investor.bg.

В действителност много от 28-те държави членки на ЕС имат специални изисквания за преминаване на границата от чуждестранни работници. В резултат на това бизнесът в рамките на единния европейски пазар съществува само на теория. На практика компаниите са изправени пред съвкупност от национални разпоредби, когато командироват някого отвъд граница.

През тази година ЕС приключи преразглеждането на Директивата за командироването на работниците, която се съсредоточава главно върху прилагането на еднаквото заплащане. Например всички компоненти, които съставляват възнаграждението, които са характерни за приемната държава, включително бонуси за работа през почивните дни и по време на празници, както и за извънреден труд, ще трябва да бъдат изплатени при дългосрочни договорености, които продължават повече от 18 месеца.

За съжаление преразглеждането не обърна внимание на въпроса за прилагането на Директивата в държавите членки и остави непокътнати националните изисквания за командированите работници.

По този начин ЕС позволява на държавите да прилагат по-нататъшни процедури за надлежно уведомление, за да изградят бариера пред чуждите работници, което противоречи на идеята на Директивата за един свободен европейски пазар на труда.

Секторът на машиностроенето, представен от VDMA, развива целия спектър от производствено оборудване до компоненти. Според Бродман заплатите в него са относително високи, както и експортните дялове на компаниите, особено в рамките на блока.

Тези европейски промишлени компании са сериозно възпрепятствани от бариерите при командироването на работниците, тъй като регулациите не само пречат на свободното прилагане на търговията и услугите, но и на самите стоки.

Продажбата на дадена машина, например, обикновено изисква изпращането на служител, който да я сглоби, за да я въведе в експлоатация. Годишно германските компании от VDMA изпращат своите служители на повече от 200 хил., командировки. Разходите за изпълнение на всички бюрократични процедури за една година възлизат на 50 млн. евро.

Понастоящем Европейската комисия (ЕК) изготвя доклад за прилагането на Директивата относно командироването на работници в страните членки на ЕС с идеята да се премахнат националните бариери в тази насока.

Според Бродман трябва да има еднакви изисквания за отчитане на командированите работници в държавите от блока. Всяка страна трябва да изисква едни и същи документи, както и да се въведат стандартизирани формуляри, налични в дигиталното пространство.

Ако командировката е предвидена за няколко дни, Бродман предлага да отпадне задължението на компанията изпращач да уведомява държавата домакин.

По данни на ЕС, между 2010 и 2015 г. броят на командированите работници в ЕС се е увеличил с близо 41%. През 2015 г. в ЕС са организирани 2,05 млн. командировки — за сравнение, през 2010 г. техният брой е бил 1,3 млн., а през 2013 г. — 1,7 млн. Средната продължителност на командировките е 4 месеца.

Като цяло командированите работници представляват едва 0,9 % от общата заетост в ЕС и 0,4 % от еквивалента на пълно работно време на заетите. Техният процент обаче е особено висок в определени сектори и държави членки.

Само в сектора на строителството са извършени 41,5 % от общия брой командировки, въпреки че командироването е широко разпространено и в производствения сектор (24,6 %), услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалната дейност (14,2 %) и бизнес услугите (10,4 %).

Приемайки общо около 50% от всички командировани работници, Германия, Франция и Белгия са трите най-привлекателни за командированите работници държави членки. Класацията на изпращащите държави се оглавява от Полша, Германия и Франция.
Exit