4,4 млрд. евро за България от бюджета на ЕС за 2019 година

4,4 млрд. евро за България от бюджета на ЕС за 2019 година
Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха окончателно съгласие по въпроса за бюджета на общността за 2019 година.

4,4 милиарда евро ще получи България от бюджета на Европейския съюз за 2019 година. Това стана ясно след като Европейския парламент и Съветът на Съюза под председателството на Австрия се споразумяха за финансовата рамка.

Студентската програма "Еразъм+" получи допълнително 240 милиона евро, а научната програма "Хоризонт 2020" – 450 милиона евро. Допълнителните средства за програмата КОЗМЕ, подпомагаща малкия и средния бизнес, са 5 милиона евро.

Компромис беше постигнат относно средствата, които Съюзът трябва да преведе на Турция заради бежанската криза. За целта ще бъдат използвани неупотребени средства от предишни години.
Exit