Евродепутатите-докладчици и председателите на комисии в ЕП ще публикуват информация за срещите си

За тази цел ще бъде технически адаптиран уебсайта на институцията

iconomist
iconomist / 11 February 2019 14:26 >
Евродепутатите-докладчици и председателите на комисии в ЕП ще публикуват информация за срещите си

От днес са в сила промени в Правилника за дейност на Европейския парламент, съгласно които евродепутатите докладчици и председателите на комисии ще бъдат задължени да публикуват онлайн всички записани срещи с представители на интереси, които попадат в обхвата на Регистъра за прозрачност. Другите евродепутати са насърчавани да публикуват онлайн всякакви срещи с представители на интереси, в които участват, предаде БТА.

Уебсайтът на парламента ще трябва да бъде адаптиран технически, за да позволява на депутатите да публикуват информация относно това как използват надбавката за общи разходи. Освен това, те трябва да се въздържат от "неуместно поведение", от "обиден език", от психологически и сексуален тормоз. Депутатите ще се ангажират да спазват този кодекс на поведение с декларация.
Exit