Спад на продажбите на дребно в еврозоната и ЕС

През декември търговията се сви с цели 1,6% спрямо ноември, когато нарасна за втори пореден месец с 0,8%, потвърждавайки осреднените очаквания на финансовите пазари

iconomist
iconomist / 05 February 2019 14:19 >
Спад на продажбите на дребно в еврозоната и ЕС
Източник: Gulliver Photos/Getty Images
Продажбите на дребно в еврозоната и в ЕС се свиха рязко през декември, заличавайки голям част от тяхното подобрени през предходните два месеца, което е сигнал, че вътрешното потребление е малко вероятно да бъде важен генератор за доста слабия икономически растеж в Европа през последното тримесечие на изминалата година. Продажбите на дребно в България пък се свиха доста по-сдържано за втори пореден месец, прекъсвайки тенденцията на растеж, която беше в сила от февруари 2018-а година, показват данни на Евростат.

През декември търговията на дребно в еврозоната се сви с цели 1,6% спрямо ноември, когато нарасна за втори пореден месец с 0,8%, потвърждавайки осреднените очаквания на финансовите пазари. Основна причина за най-рязкото понижение на продажбите на дребно от седем и половина години насам е драматичният спад с 4,3% в Германия (най-рязко понижение от 11 години насам).

Солидно понижение с 2,7% е отчетено при продажбите на нехранителни продукти и с 0,3% при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, докато продажбите на автомобилно гориво се повишиха с 0,5% благодарение на по-ниските цени на петрола в края на 2018-а година.

На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се забави през декември до едва 0,8% от 1,8% през ноември, докато участниците на финансовите пазари разчитаха на още по-слаб растеж от 0,5 на сто. Основен генератор на растежа при търговията на дребно на годишна база оказва повишението с 2,5% при продажбите на автомобилни горива, докато продажбите на нехранителни се увеличиха с едва 0,5%, а на храни, напитки и тютюневи изделия - с 0,7 на сто.

В рамките на целия ЕС продажбите на дребно през декември се свиха с 1,4% спрямо ноември, когато нараснаха с 1,0%, докато на годишна база техният растеж се забави рязко до 1,2% от 2,5% месец по-рано.

Спрямо осреднените данни за ЕС, Евростат отчете доста по-сдържано понижение на продажбите на дребно в България на месечна база и тройно по-силен техен растеж на годишна база.

През декември търговията на дребно в нашата страна се сви с 0,3% спрямо ноември, когато се понижи с 0,1%, прекъсвайки по този начин трайния растеж, който беше в сила от февруари до октомври 2018-а година. По този показател България се намира в т.нар. "златна среда" сред всички 28 страни - членки на ЕС.

В същото време растежът на продажбите на дребно в България на годишна база се забави рязко през декември до 3,6% от 6,5% през ноември. Въпреки това растежът при търговията на дребно е тройно по-висок от осреднения за ЕС и остава в сила за 27-и пореден месец. По-добро повишение на търговията на дребно през декември е отчетно в шест други страни-членки: в Словения (ръст с цели 11,2%), Ирландия (със 7,5%), Полша (с 4,9%), Литва (с 4,7%), Франция (с 3,8%) и Португалия (с 3,4%).
Exit