НСИ: Разширява се търговският дефицит на България

За единайсетте месеца на 2018 г. търговското салдо е на минус 6,940 млрд. лв.

iconomist
iconomist / 11 January 2019 17:59 >
НСИ: Разширява се търговският дефицит на България
Източник: архив
България отново увеличи търговския си дефицит през ноември, става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от Investor.bg.

Наблюденията на Investor.bg показват, че през октомври пак имаше ръст, през септември – лек спад, докато през август дефицитът успя леко да се свие на годишна база.

Така данните показват, че търговският дефицит на България нараства до 282,5 млн. лв. през ноември 2018 г. от 161 млн. лв. през същия месец на предходната година.

Това е вторият по големина месечен търговски дефицит от юни. Вносът нарасна с 4,5% до 5344,5 млн. лв. благодарение на 10,7%-ен скок до 1,923 млрд. лв. при покупки от страни извън ЕС. В същото време износът е нараснал с по-бавни темпове – с 2,2% до 5,062 млрд. лева, като продажбите за страните от ЕС нараснаха със 7% до 3,4 млрд. лв., докато тези за страни извън ЕС паднаха с 6,7% до 1,619 млрд. лева.

За единайсетте месеца на миналата година търговското салдо (търговски дефицит, износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 6,940 млрд. лева. За същия период на миналата година то беше на минус 3,555 млрд. лева.

От януари до ноември 2018 г. в страната са внесени стоки на стойност 58,059 млрд. лв. (по цени CIF), или със 7,7% повече спрямо същия период на 2017 година, покозва националната статистика.

За единайсетте месеца на миналата година общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е на минус с 6,940 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) то също е на отрицателна територия с 2,855 млрд. лева.

От януари до ноември износът на стоки от България за трети страни е на стойност 16,062 млрд. лева и намалява с 12,3% в сравнение със същия период на 2017 г.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52,9% от износа за трети страни.

През ноември износът на български стоки намалява с 6,7% спрямо същия месец на 2017 година и е за 1,619 млрд. лева.

За единайсетте месеца на 2018 г. при износа на български стоки, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан само в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (29,2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (35,4%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (22,2%).

Вносът на стоки от трети страни през периода януари - ноември 2018 г. се увеличава с 9,4% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 21,190 млрд. лева (по цени CIF).

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През ноември вносът от трети страни се увеличава с 10,8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,084 млрд. лeвa, а външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е на минус с 465,6 млн. лева.

От януари - октомври 2018 г. износът на български стоки към европейските партньори се увеличава с 9,7% на годишна база и достига 31,613 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67,8% от износа за Евросъюза.

Само през октомври експортът нараства със 7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,466 млрд. лева.

Най-голям ръст на годишна база е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (23,8%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (15,5%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (1,2%).

Вносът на стоки от европейските партньори през периода януари - октомври 2018 г. се увеличава със 7,6% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 33,267 млрд. лева по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.
Exit