Над половината от австрийските фирми у нас планират инвестиции и очакват по-високи обороти

Резултатите са от проучване на Advantage Austria/Австрийско търговско представителство сред близо 100 австрийски компании в страната

iconomist
iconomist / 10 January 2019 20:03 >
Над половината от австрийските фирми у нас планират инвестиции и очакват по-високи обороти
Източник: Австрийско търговско представителство
Според г-жа Улрике Щрака, търговски съветник в представител на Австрия е нас, повечето клонове на австрийските фирми в страната страдат от недостиг на персонал и биха искали по-предвидима и сигурна бизнес среда, по-малко бюрокрация и по-добра инфраструктура. В същото време инвеститорите са доволни от много от параметрите на средата и голяма част от тях планират разширяване на дейността си, съобщиха от представителстовто.

При външнотърговските отношения между двете страни се наблюдава ежегоден ръст при австрийския износ на стоки към България и на българския износ на услуги към Австрия. Очаква се статистиката за 2018г. да покаже излишък по търговската сметка в полза на България.

Проучването показва също, че при повече от половината участвали фирми е имало
увеличение на оборота и на поръчките към тях. Превръщането на България в още по-атрактивен
инвестиционен пазар е свързано с наличието на достатъчно работна ръка, необходимостта от
адекватна квалификация на кадрите, подобрения в инфраструктурата и предвидима икономическа
политика. Представителите на австрийския бизнес у нас искат реформи при борбата с
корупцията, правна сигурност и намаляване на бюрокрацията. При провеждането на
предишното проучване трите най–важни неща пред бизнеса бяха: борба с корупцията,
предсказуема икономическа политика и правна сигурност.

30% от участващите фирми биха искали да се обръща повече внимание на качеството и
дълготрайността на продуктите/услугите и да не се предпочита само най-ниската цена, защото в
дългосрочен план това може да се окаже дори и по-скъпо.

При повече от половината участвали фирми е имало увеличение на оборота и на поръчките към
тях. Близо 60% от анкетираните компании са потвърдили, че планират да инвестират в страната
през следващите 2 години. Програмата за въвеждане на дуално обучение на Advantage Austria
също се радва на значителен успех – 57.1% от австрийските компании проявяват готовност да
приемат ученици от професионалните гимназии за обучение по дуалната система, а 5.7% от
фирмите вече участват в програмата.

Сред големите австрийски филиали в страната са A1, EVN, OMV, Raiffeisen, Vienna Insurance Group,
Uniqa, Palfinger, Billa, Kronospan, Wienerberger, Knauf, Baumit, Gebrüder Weiss, cargo partner и
други. Австрийските инвеститори са не само сред най-големите, но и сигурни и стабилни
работодатели в страната. Преобладаващо основната им дейност у нас е свързана с търговията на
австрийски продукти и извършването на услуги, а на 26% от фирмите - с производство.
Австрия е един от най-важните търговски партньори на България (15-то място). През първата
половина на 2018г. вносът от Австрия към България се е увеличил спрямо 2017 г. с 3.8% на
356 млн. евро, а износът от България към Австрия е намалял с 2.4% до 253 млн. евро.

Австрийският износ на услуги достига 127 млн. евро през първата половина на 2018 г. ( с 2.3%
по-малко спрямо първата половина на 2017), а вносът на услуги - 281 млн. евро, регистрирайки
ръст от 6.4%, което представлява излишък по сметката на България в размер на 154 млн. евро.
През първата половина на 2018 г. България се нарежда на 28-мо място в австрийския износ на
услуги и 21-во при вноса. Балансът по текущата сметка е положителен за България и възлиза на
51 млн. евро.


Проучването на Advantage Austria е било проведено в края на 2018 г. сред близо 100 австрийски
фирми у нас, проследява общото икономическото развитие в България, като 33% от компаниите
го оценяват в положителен аспект и една трета от отговорилите очакват подобрение по този
показател и през 2019г.
Exit