ЕК даде "зелена светлина" за гъвкави държавни помощи за бизнеса

Регламентират се 5 вида подпомагане, които държавите могат да правят със средства от националните си бюджети

iconomist
iconomist / 20 March 2020 13:40 >
ЕК даде "зелена светлина" за гъвкави държавни помощи за бизнеса
Заради пандемията ЕК разреши гъвкави държавни помощи до края на 2020 година.
В условията на пандемия ЕК разхлаби режима за държавни помощи и позволи на държавите членки да подкрепят бизнеса. За целта Брюксел прие специален документ, наречен "Временна рамка", който ще позволи на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ. 

Временната рамка позволява на държавите членки да гарантират, че всички видове предприятия имат достъп до достатъчно ликвидност, както и да не позволят на икономическата дейност да спира по време на епидемичния взрив от COVID-19 и след него.

Временната рамка предвижда пет вида помощ:

1. Преки безвъзмездни средства, избирателни данъчни предимства и авансови плащания
2. Държавни гаранции за заеми, които дружествата са взели от банки
3. Субсидирани публични заеми за дружествата
4. Предпазни мерки за банките, които отпускат държавна помощ на реалната икономика
5. Застраховане на краткосрочни експортни кредити

Временната рамка ще спомогне подкрепата да бъде насочена към икономиката, като същевременно ограничава отрицателните последици за равните условия на конкуренция в рамките на единния пазар. Поради това Временната рамка съдържа редица предпазни мерки.

Така например тя обвързва субсидираните заеми или гаранциите, предоставени на предприятията, с мащаба на стопанската им дейност, като взема под внимание техните разходи за заплати, оборот или нужди от ликвидност, както и използването на публичната подкрепа за оборотния или инвестиционния капитал.

Рамката ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ