Нещата доста са поспрели

Трябва да се създават повече патенти и да се развие производството, казва Радостина Иванова, главен асистент в Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН

iconomist
iconomist / 10 March 2020 13:33 >
Нещата доста са поспрели

Текст Христо Димитров, снимки Тони Тончев

Радостина Иванова е на 29 години, родена е в София и е главен асистент в Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Завършила е Професионална гимназия по Екология и биотехнологии в София, а след това и Факултета по химия и фармация към СУ "Св. Климент Охридски" със специалности "Екохимия" (бакалавър – 2013 г.) и "Функционални материали" (магистър – 2014 г.). През януари 2019 г. защитава докторска дисертация в професионално направление "Химически науки", специалност "Органична химия" при БАН.

Интересите и направленията на работата на Радостина Иванова са в областта на нови и перспективни наноматериали, тяхното синтезиране и характеризиране, наноразмерни метал/металооксидни частици в порести матрици, катализ, адсорбция. Каталитични изпитания на тези материали в реакции с екологично важно значение – елиминиране на летливи органични компоненти във въздуха и получаване на водород като алтернативен източник на енергия.

В съавторство с научния си ръководител проф. д-р. Таня Цончева и колеги от лаборатория "Органични реакции върху микропорести материали" е взела участие в 33 научни публикации в реферирани списания. По тези публикации са забелязани 99 цитата. Научните разработки са докладвани на над 35 мероприятия в страната и в чужбина. Радостина Иванова участва в екипите на 13 проекта (завършени и текущи), на три от които е ръководител. Участва и в европейски проект по програма Хоризонт 2020 RIS-EIT Raw Materials Students Internships in East South East Europe (RAISESEE-17167), чиято цел е развиване на познанията и уменията на учениците от средните училища в областта на екологията и новите материали.

През 2017 г. е отличена с Награда на БАН "Иван Евстратиев Гешов" за най-млади учени за постиженията й в направление "Нанонауки, нови материали и технологии". През 2018 г. е носител на първа награда в конкурс за "Най-добра публикация", обявен във връзка със 150-годишнината на БАН в направление "Нанонауки, нови материали и технологии". През 2019 г. получава наградата от Съюза на учените в България в категория "Високи научни постижения в дисертации".

1 2 3
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ