Търговията на дребно се покачва незначително през септември

Темпът на растеж в сравнение с миналие месец се запазва

iconomist
iconomist / 08 November 2018 19:08 >
Търговията на дребно се покачва незначително през септември
Източник: БТА
НСИ представи своя последен доклад за търговията на дребно през деветия месец на 2018 година. През септември оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, нарасна с 0,3% на месечна база след повишение с 0,3% и през август. Това представлява подобрение на продажбите на дребно за седми пореден месец.

На годишна база растежът на търговския оборот се забави през септември до 4,6% от 5,1% през август.

Трябва да се има предвид, че в края на предходния месец НСИ представи относително слабо проучване, показващо поредно влошаване на стопанската конюнктура през септември. Общият показател на бизнес климата в нашата страна се понижи през октомври с 1,9%.

Взето заедно, тези данни предполагат, че икономическата експанзия в края на третото тримесечие вероятно ще остане на по-ниската предавка от второто тримесечие, когато БВП на България нарасна на тримесечна база с 0,8% и на годишна база с 3,4% след растеж в началото на годината съответно с 0,9% и с 3,6%.
Exit