Топ 10 на технологичните трендове за 2019 г

Блокчейн, квантови компютри, умни пространства и дигитални близнаци ще навлизат все повече в бизнеса и живота

iconomist
iconomist / 05 November 2018 17:45 >
Топ 10 на технологичните трендове за 2019 г
Смесица от технологии, включващи изкуствен интелект и автоматизация, ще започне да оказва все по-голямо влияние върху бизнеса и технологичните организации през 2019 г., показва докладът на Gartner Top 10 Strategic Technology Trends, който беше представен в Орландо, САЩ, миналата седмица.

Като стратегически технологичен тренд Gartner определя разширяване на приложението на възникваща технология, която през следващите 5 години може да се развие до степен, че да окаже сериозно влияние върху бъдещето на компаниите. Ето и десетте стратегически технологични тренда за 2019 г.

Автономните неща
Това включва роботи, дронове и превозни средства, които ще използват изкуствен интелект, за да автоматизират функции, извършвани от хора. Например, ако дрон изследва поле с насаждения и открие, че те са готови за прибиране на реколтата, сам ще нареди на машината, която да направи това.

Добавена анализаторска дейност
Чрез използване на машинно научаване на база на изкуствения интелект тя ще промени начина, по който се създава, споделя и употребява аналитично съдържание. Подпомогнатите от изкуствен интелект готови данни ще бъдат използвани за съставяне на доклади, за управление на бизнеса, за подготовка на по-големи изследвания, както и за създаването на бази данни с научно познание. Постигнатите чрез изкуствен интелект алгоритми ще бъдат вградени в програми за управление на бизнеса – за маркетинг, човешки ресурси, обслужване на клиенти, като всички служители, а не само тези от анализаторския отдел, ще могат да използват възможностите им.

НАДЕЖДА: С помощта на изкуствен интелект и обикновеният човек ще може да пише програми


Водена от изкуствен интелект разработка
Според Gartner пазарът бързо се развива от подход, при който професионалистите в обработването на данни си сътрудничат със софтуерни разработчици, за да създават продукти с изкуствен интелект към модел, при който разработчиците сами могат да създават продукти, използвайки предварително доставени готови модели. Така разработчикът ще има подсигурена екосистема от алгоритми и модели за изкуствен интелект, както и инструменти за развитие, създадени да ги интегрират в готов продукт.

Появява се и друго ниво на възможност за професионалните софтуерни разработчици, като изкуственият интелект ще се прилага още в процеса на създаване, за да автоматизира проучването, развитието и изпробването. Смята се, че до 2022 г. поне 40% от новите приложни проекти ще използват изкуствен интелект като част от екипа си. В края на процеса високо усъвършенствани системи с изкуствен интелект ще дадат възможност и на непрофесионалисти да създават софтуерни приложения.

Дигитални близнаци
Терминът означава дигитално копие на структура или система от реалния свят. Gartner смята, че до 2020 г. по света ще има над 20 млрд. свързани сензори и крайни точки, като за милиарди неща ще може да съществуват дигитални близнаци. Организациите ще прилагат технологията, за да подобряват възможностите си да събират и визуализират правилните данни, да прилагат точни анализи и правила и да отговарят ефективно на целите на бизнеса си.

ПОВЕЧЕ: Умните пространства ще се разширяват до цели градове
ПОВЕЧЕ: Умните пространства ще се разширяват до цели градове


Периферията придобива все по-голяма сила
Периферия (edge) е термин, който обозначава крайните устройства, използвани от хора, или вградени в света около нас. При периферните изчисления (edge computing) обработката на информация, събирането и доставката на съдържание се извършват едновременно от много такива крайни точки. Много скоро периферията ще бъде все повече зависима от интернет на нещата (IoT), като това поставя изисквания обработката на информация да става по-близо до крайните точки вместо на централизиран облачен сървър. Но вместо създаването на нова архитектура облачните и периферните изчисления ще се развиват, взаимно допълвайки се, като облачните услуги ще бъдат управлявани не само през централизирани сървъри, но и на сървъри, разположени на самите устройства по периферията.

През следващите пет години към периферните устройства ще бъдат добавяни все повече специализирани процесори с изкуствен интелект и по-голяма изчислителна мощ, както и устройства за съхранение. С развитието на 5G мрежата ще се увеличи и възможността за бърза и сигурна комуникация към централните сървъри.

ПОВЕЧЕ: Умните пространства ще се разширяват до цели градове
ПОВЕЧЕ: Умните пространства ще се разширяват до цели градове


Поглъщащо преживяване
Диалоговите платформи променят начина, по който хората си взаимодействат с дигиталния свят. Виртуалната реалност (VR), добавената реалност (AR) и смесената реалност (MR) изцяло променят възприемането на дигиталната среда. Комбинацията от промяна на навиците на хората и нови модели на взаимодействие ще доведе до наистина поглъщащо потребителско преживяване. Хората ще се свързват с дигиталния свят чрез всички крайни устройства – компютри, носима електроника, автомобили, сензори и домакински уреди. Ще се получи и обратната връзка – умните системи ще разчитат на хората, за да оценяват обстановката и околната среда, вместо на електронни сензори.

Блокчейнът
Блокчейнът, вид дистрибутиран дневник, обещава да промени всички индустрии чрез осигуряване на доверие и прозрачност, понижаване на разходите и подобряване на паричния поток. Днес към него се насочват банки, правителства, клирингови къщи и много други институции, които искат децентрализирана и винаги вярна база от данни.

Но технологията не е разгърната в сериозни бизнес операции и сега действащите базирани на нея решения включват само частичното ѝ използване за някои процеси. Организациите трябва да са готови за разширяване на блокчейн технологиите с течение на времето и да се подготвят за всички възможни сценарии, свързани с рисковете, които могат да възникнат на практика.

Умните пространства
Умно пространство е физическа или дигитална среда, в която хората и технологичните системи взаимодействат във все по-открити, свързани, координирани и интелигентни екосистеми. В умните пространства се свързват все повече елементи, като създават още по-интерактивна и поглъщаща обстановка, свързана с различни обществени и корпоративни сценарии. Тенденцията ще се развива все повече чрез разширяване на покритието на технологията в градовете, работните места, домовете и дори свързаните фабрики.Дигитална етика и защита на личните данни
Тази тема е от все по-голямо значение за хората, правителствата и организациите. Хората все повече се тревожат за това как техните лични данни се използват от публични и частни организации, и срещу тези, които не обърнат навреме внимание на проблема, може да има сериозен отпор. Позицията на една организация по темата за личните данни трябва да бъде движена от по-широкото схващане за етика и доверие. Само така тя ще премине от фазата „съобразяваме се с разпоредбите“ към „вършим правилните неща“.

Квантовите компютри
Квантовите изчисления се извършват чрез използване на квантовото състояние на субатомни частици като електрони и йони, което представя информацията като елементи, означени като квантови битове (кюбити). За разлика от класическият бит, който може да заема само две стойности – нула или единица, кюбитът може да ги заема едновременно. Квантовите компютри могат да решават проблеми, твърде сложни за традиционния подход, или където на традиционни алгоритми може да отнеме дълго време, за да се реши проблем. Индустрии като автопроизводството, финансите, застраховането, фармацията, военната дейност и изследванията ще се опитват да се възползват от предимствата на квантовите изчисления.

Във фармацията например квантовите компютри може да бъдат използвани да моделират молекулярни взаимодействия на атомно ниво, така че да ускорят времето, необходимо за производството на нови лекарства.

Текстът е публикуван в брой 44/2018 г. на списание "Икономист", който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.
Exit