Спешно се търсят учители по чужди езици

ЕС изисква до 2025 г. всички български ученици да завършват гимназиалното си образование с по два усвоени чужди езика
Shutterstock

Ния Попова

До 2025 г. всички български ученици трябва да завършват средното си гимназиално образование с два усвоени чужди езика. Това са изискванията на Европейския съюз към държавите членки, в противен случай абитуриентите ще срещат трудности както с приема в чужди университети, така и с пътуванията по програма „Еразъм“, която дава възможност на студентите да се обучават един семестър по специалността си, но в чужд университет.

Задачата поставя пред сериозно изпитание българската образователна система, в която до осем години ще се пенсионират половината учители, а значителна част от тях са по чужди езици. Преподавателите около 40- и 50-годишна възраст, които остават, най-често са преквалифицирани учители, които са преподавали руски език и са преминали допълнителни съкратени курсове, за да могат да водят и часове по английски. В най-младата категория са хора със средно образование, които влизат в клас, докато са още студенти, за да изкарат допълнителни средства, но не възнамеряват да градят кариера в учителската професия. Това е и една от причините, въпреки амбициите на образователното министерство, езиковото обучение да е на много ниско ниво и да не може да постигне европейските цели.

В момента дори и ученици от езиковите гимназии продължават да ходят на частни уроци, за да получат сертификат за владеене на езика. Дипломите на немската гимназия в столицата например се признават в Германия и важат за изпит в немските университети, но въпреки това родителите споделят, че часовете по езика не достигат, и продължават да изпращат децата си на курсове или при частни учители.

Едва от тази година държавата въведе езиково обучение съобразно нивата на европейската езикова рамка. А2 обаче, което е сравнително ниско равнище за комуникация, в българското училище е предвидено да се усвои чак в края на осми клас. Това означава, че родителите, които искат детето им да научи чужд език добре на по-ранна възраст, отново ще са принудени да го пращат на езикови курсове. Единствено за езиковите гимназии с по-интензивно обучение по чужд език програмата предвижда в края на осми клас децата да владеят езика на ниво B1.1, което означава да могат да водят диалог и да обменят информация. Във всички от тях има и задължително обучение по втори чужд език, така че випускниците им ще отговарят на европейските езикови изисквания.

Езикова подготовка от по-ранна възраст предлагат предимно частните училища, които имат специално разработени програми и нерядко канят чужденци да преподават езика. В повечето от тях интензивното обучение по два чужди езика започва още в първи клас. В училище „Евростар“ това са английски и немски. В частното „Свети Георги“ децата получават равнопоставена подготовка по български и английски, като им се предоставя възможност да получат международно валидни дипломи за IGCSE и A-level, което е последното ниво на британското средно образование. В „Дарби колидж“ също може да се получи едновременно диплома за българско и за британско средно образование.

Двуезично обучение още от началния училищен етап предлага и Американският колеж в България, като на финала учениците получават българска и американска диплома. Британското училище пък е акредитирано от изпитния борд към университета Кеймбридж, като на финала се взема IB – диплома. Международни дипломи за чужд език дава и частната гимназия „Златарски“, която подготвя учениците съгласно програмата IB (Internacional Baccalureate), която се усвоява в 11 и 12 клас.

Ощетени
Учениците от професионалните гимназии с дуално обучение няма да имат възможност да изучават чужд език за целите на ежедневното общуване. За тях се предлага само да усвояват езика в рамките на професионалната терминология, която използват. Това им дава възможност да си намерят работа в чужбина или в чужди компании у нас, където се изисква владеене на съответния език, но би ги затруднило да водят обикновен разговор. Причината е, че децата трябва да прекарват много повече часове по практика в предприятията и за да осигури време за задължителните уроци по български език и литература, както и по математика, Министерството на образованието и науката се принуди да премести чуждия език в рамките на изцяло професионалната подготовка.

Материалът е част от специалното приложение „Образование“ на бр.9 на сп. „Икономист“.

Коментари