Слабо повишение на октомврийските продажби на дребно в ЕС

Далеч по-солиден ръст е ръстът им в България

iconomist
iconomist / 05 December 2018 17:40 >
Слабо повишение на октомврийските продажби на дребно в ЕС
Продажбите на дребно в еврозоната и в ЕС нараснаха през октомври, компенсирайки част от тяхното понижение през септември, което сякаш предполага, че вътрешното потребление продължава да бъде генератор за макар и по-слабия икономически растеж в Европа в началото на четвъртото тримесечие. Продажбите на дребно в България пък нараснаха за осми пореден месец, при това с най-добро темпо от месец май насам, показват данни на Евростат.

През октомври търговията на дребно в еврозоната се увеличи с 0,3% спрямо септември, когато обаче се понижи с цели 0,5% (солидна низходяща ревизия от предишна оценка за стагнация на месечна база) и при осреднените очаквания на финансовите пазари за по-слабо повишение с 0,2 на сто. Силно повишение с 1,0% е отчетено при продажбата на автомобилно гориво и с 0,6% при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, докато продажбите на нехранителни потребителски стоки се свиха с 0,1 на сто.

На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се ускори през октомври до 1,7% от 0,3% през септември (низходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 0,8%), докато участниците на финансовите пазари разчитаха на повишение с 2 на сто. Генератор на растежа при търговията на дребно на годишна база беше повишението с 2,3% при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, с 1,7% при продажбите на нехранителни стоки и с 1,5% при продажбите на автомобилни горива.

В рамките на целия ЕС продажбите на дребно през октомври се увеличиха с едва 0,1% спрямо септември, когато се свиха с 0,3% (низходяща ревизия от спад с 0,1%), докато на годишна база техният растеж се ускори до 2,1% от 1,3% през септември (низходяща ревизия от повишение с 1,5%).

За разлика от осреднените данни за ЕС, Евростат отчете поредно по-силно повишение на продажбите на дребно в България на месечна база и на годишна база.

През октомври търговията на дребно в нашата страна се увеличи с 0,5% спрямо септември, когато нарасна с 0,3%, отбелязвайки подобрение за осми пореден месец и най-силно повишение от май насам (когато продажбите на дребно скочиха с 0,6%). По този показател България се намира в т.нар. "златна среда" сред всички 28 страни - членки на ЕС.

В същото време растежът на продажбите на дребно в България на годишна база се ускори през октомври до 4,9% от 4,7% през септември и продължава да потвърждава за наличието на устойчив растеж (на годишна база) за 25-и пореден месец. По-добро повишение на търговията на дребно през октомври е отчетено в седем държави-членки - в Словения (ръст с 13,3%), Ирландия (с 8,4%), Литва (със 7,3%), Словакия (с 6,0%), Румъния (с 5,8%), Унгария (с 5,7%) и Португалия (с 5,1%).
Exit