Сериозно увеличение на излишъка по текущата сметка на еврозоната

Данните обхващат периода от началото на 2018 година
Gulliver Photos/Getty Images

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се разшири много силно в началото на новата година, достигайки четиримесечен връх, показват данни на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Положителният баланс по текущата сметка на сезонно коригирана база нарасна през януари до 37,6 млрд. евро от 31,0 млрд. евро в края на предходната година (ревизия от 29,9 млрд. евро).

Трябва да се има предвид, че балансът по текущата сметка е важно мерило за международната финансова позиция на европейската икономика и измерва грубо разликата между местните спестявания и инвестиции. Позитивен баланс означава, че еврозоната е нетен кредитор на останалия свят, докато отрицателен баланс по текущата сметка означава, че регионът е нетен кредитополучател.

Сумарните данни за 12-те месеца до края на януари 2018-а година показват, че излишъкът по текущата сметка в еврозоната е бил в размер на цели 406,1 млрд. евро, което представлява 3,6% от БВП на 19-те страни – членки, спрямо излишък за 356,5 млрд. евро, или 3,3% от БВП за същия период година по-рано.

Трябва да се има предвид, че американският президент Доналд Тръмп критикува многократно водещата икономика на еврозоната – Германия, че не прави нищо за намаляване на търговския си излишък със САЩ.

ЕЦБ представи и данни, показващи че през януари комбинираните преки и портфейлни инвестиции в еврозоната отчитат нетни придобивания на активи в размер на 122 млрд. евро и нетни диспозиции на пасиви в размер на 80 млрд. евро.

Коментари