Реклама

Реклама

Директор реклама

Николай Николов, n.nikolov@s-media.bg

Весела Мишева, 0887 973 646, vesela@s-media.bg

Рекламна тарифа

(Това е активен линк към сайта на Ес Медиа с актуалните тарифи, който отвежда на следния адрес: http://smedia.bg/wp-content/uploads/2018/01/S-Media-AD-Rate-Cards-BG-2018.pdf )

 

Рекламна тарифа ИКОНОМИСТ

Рекламна тарифа S-Media