Промишленото производство с леко увеличение, тютюневата индустрия се срива

Спад има и в енергетиката и добивната промишленост за година
НСИ

Индексът на промишленото производство нараства с 0.3% спрямо декември 2017 г. и с 3.5% спрямо година по-рано, съобщи Националният статистически институт. Най-голям годишен спад отчита производството на тютюневи изделия – с близо 40 на сто. Месечното свиване на производството в сектора отслабва до 0.5% след спадове от -4.8%, -2.4% и -9.8% през октомври, ноември и декември.
За месец най-голямо увеличение е регистрирано в производството на превозни средства, без автомобили – с 25.6%, преодолявайки спада с 21 през предишния месец. Производството на хартия, картон и изделия от тях нараства с 10.3%, в печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители ръстът е с 6.9%, в производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – по 5.4%.
Спад има при обработката на кожи и производството на обувки – със 7.6%, производството на химични продукти – с 4.5%, производството на лекарства – с 3.9%, и на облекло – с 3.4%. В енергетиката има растеж с 0.9%, а в добивната промишленост спад от 0.3 на сто.
Спрямо година по-рано преработващата промишленост общо е увеличила производството си с 10.3%, докато в енергетиката и добивната промишленост се отчита спад съответно с 8.7% и 4.6%. При ремонта и инсталирането на машини и оборудване увеличението е най-значително – с 28.8%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 28.3%, в производството на превозни средства, без автомобили – с 25.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 20.8%. Намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия – с 39.3%, производството на облекло – с 9.8%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 3.9%.

Коментари