Производителността на труда в България расте

Това съобщават от БСК, позовавайки се на данни от Евростат

През 2017 година производителността на труда в България расте с 1,7%, а разходите за труд – с 11%, съобщава Българската стопанска камара, кото се позовава на информация от Евростат.

България се класира на девето място по увеличение на производителността на труда сред страните – членки. Средно за ЕС ръстът на производителноста на труда е 0,8%. Преди нас с по-висока производителност са страни от Централна и Източна Европа – Естония, Литва, Румъния, Латвия, Полша, Чехия, Словения, Унгария.

Страната ни обаче e сред лидерите по ръст на заплати. За последната година данните показват, че разходите на работодателите за труд само в частния сектор нарастват с 11% спрямо 2016 година, смятат в работодателската организация. Единствено Румъния има по-голям ръст по отношение разходите за труд в ЕС през 2017 година – 12,9%, пише в съобщението. В основната си част на разходите за труд това са разходи за заплати, които формират около 81%, а останалите са разходи за социални и здравни осигуруровки и данъци (около 19%).

БТПП припомня, че средната работна заплата в края на 2017 г. достигна 1095 лв., а за София надвишава 1476 лв. С най-висок ръст в заплащането през 2017 г. се отчита в следните сектори: операции с недвижими имоти, административни дейности, образование, търговия, производство, отчитат от БТПП.

Коментари